TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN JA YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN / LAUSUNNON PYYTÄMINEN

HUOM. Kaikki kommentit voi laittaa tulemaan SML:lle, joka antaa lausunnon Opetushallitukselle. Asiaa käsitellään laajasti myös Lapuan Kevätpäivillä. Tervetuloa mukaan keskustelemaan asiasta kanssamme.

Lataa tiedostot:

TPO_LAAJAN_oppimäärän_opetussuunnitelman_perusteiden_luonnos_15.3.2017

TPO_YLEISEN_oppimäärän_opetussuunnitelman_perusteiden_luonnos_15.3.2017

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN JA YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN / LAUSUNNON PYYTÄMINEN

Opetushallitus on valmistellut sidosryhmäyhteistyössä taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 luonnokset [laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta]. Opetushallitus päättää uusista taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista alku­syksystä 2017.

Opetushallitus pyytää jakeluluettelossa mainittujen tahojen lausuntoa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista (päivätty 15.3.2017). Lausunnolle lähetettävät asiakirjat ovat aikataulusyistä pääosin suomenkieliset. Ruotsin kielelle on käännetty tässä vaiheessa perusteluonnosten yleiset osat sekä musiikin taiteenalakohtainen opetussuunnitelmaosuus.

Lausunnon sisältö pyydetään jäsentämään perusteluonnosten lukunumerointia käyttäen. Opetushallitus pyytää, että lausunnon loppuun liitetään tiivistelmänä lausunnon keskeisin sisältö.

Lausunnot lähetetään Opetushallitukseen 12.4.2017 mennessä osoitteella Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, 00530 HELSINKI. Opetushallitus toivoo, että lausunto lähetetään myös sähköpostitse Word-muodossa osoitteella

mirja.kuorttinen(at)oph.fi. Tämä helpottaa lausuntojen jatkokäsittelyä.

Lausuntopyynnön mukana lähetetään

  • Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perus­teiden 2017 luonnos 15.3.2017 ja
  • Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perus­teiden 2017 luonnos 15.3.2017.

 

Johtaja                                         Jorma Kauppinen

Ylitarkastaja                                Maija-Liisa Ojala

_______________________________________________________

REVIDERINGEN AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANERNA FÖR FÖRDJUPAD OCH ALLMÄN LÄROKURS I GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING / BEGÄRAN OM UTLÅTANDE

Utbildningsstyrelsen har i samarbete med aktörer inom grundläggande konstundervisning berett utkast till grunder för läroplanerna för fördjupad och allmän lärokurs i grundläggande konstundervisning 2017 (Lagen (633/1998) och förordningen (813/1998) om grundläggande konstundervisning). Utbildningsstyrelsen fastställer de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande konstutbildningen i början av hösten 2017.

Vi ber dem som nämns i sändlistan lämna utlåtande om utkasten till grunder för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen (daterad 15.3.2017). På grund av tidsskäl är största delen av de handlingar som skickas för utlåtande på finska. På svenska finns i detta skede utkasten till de allmänna inledningarna och grunderna för den allmänna och fördjupade lärokursen i musik.

Vi önskar att utkastets innehåll grupperas enligt kapitelnumren i utkasten. Vi ber er foga ett sammandrag av de viktigaste punkterna i utlåtandet.

Utlåtandet skickas till Utbildningsstyrelsen senast 12.4.2017 på adressen Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, 00530 HELSINGFORS. Vi ber er att också skicka utlåtandet i Word-format per e-post till mirja.kuorttinen(at)oph.fi. Detta underlättar den fortsatta behandlingen av utlåtandena.

Till begäran om utlåtande bifogas

  • Utkast 15.3.2017 till grunder för läroplanen för fördjupad lärokurs i grundläggande konstundervisning 2017 och
  • Utkast 15.3.2017 till grunder för läroplanen för allmän lärokurs i grundläggande konstundervisning 2017.

 

Direktör

Jorma Kauppinen

Överinspektör

Maija-Liisa Ojala

Comments

2 comments on “TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN JA YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN / LAUSUNNON PYYTÄMINEN”
  1. Marja Luiro sanoo:

    Numeroarviointi kokonaan pois, ei edes pyydettäessä. Se ei oikeasti kerro osaamisesta ja taidoista, sanallinen on paljon totuudenmukaisempi ja laajempi, siinä voi paremmin ottaa huomioon oppilaan koko uran.

  2. Antti sanoo:

    Yhteissoitto on aika vähällä ja epämääräisesti. Orkesterisoitto on tärkeimpiä asioita orkesterisoittimille mielestäni.

Vastaa