SML:n jäsenkysely 2023

Suomen musiikkioppilaitosten liitto SML ry kattaa lähes sata oppilaitosjäsentä, kaikki Suomen taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta tarjoavat oppilaitokset.  

Jäsenoppilaitoksissamme opiskelee noin 62 000 oppilasta, ja musiikin varhaiskasvatuksessa noin 22 500 lasta. Lähes 40% heistä on poikia/miespuolisia, ja musiikin perusopetus suhteessa taiteenlajeista tasapuolisimpiin kuuluvia. Tyttöjen/naispuolisten osuus joukosta kasvaa selkeästi opintojen edetessä perusopinnoista pidemmälle. Muun sukupuolisia oppilaita ei ole ilmoitettu.

Oppilaitoksiin hakeutuu n. 13 000 hakijaa vuosittain. Yleisin oppilaaksioton menetelmä on ilmoittautumisjärjestys. Tytöt tuodaan poikia useammin varhaisiän musiikkikasvatuksen pariin. On mahdollista, että tyttöjen suurempi osuus perusopinnoissa on seurausta tästä. 

Saavutettavuus ja julkisen rahoituksen merkitys

Arvion mukaan yhteistyö päiväkotien ja koulujen kanssa tavoittaa varsinaisen toimintamme lisäksi vielä n. 86 000 lasta. Oppilaitokset ovat koulutustehtävänsä lisäksi myös merkittäviä kulttuurituottajia alueellaan: jäsenoppilaitoksemme järjestävät vuosittain lähes 10 000 tapahtumaa. 

Erityistä tukea annetaan sitä tarvitseville ainakin 70% oppilaitoksista, siitäkin huolimatta, että opetus solistisissa opetusaineissa on valtaosaltaan yksilöopetusta. 

Julkinen rahoitus kattaa oppilaitosten toiminnasta noin 80%. Loput rahoitustarpeesta katetaan oppilasmaksuilla tai muilla pienempimuotoisilla tuloilla. Vapaaoppilaspaikkoja tai maksuhuojennuksia myönnettiin n. 70% oppilaitoksista. 

Musiikkioppilaitokset ovat merkittävä työllistäjä. Jäsenoppilaitokset työllistävät n. 2500 kokoaikaista ja noin 1600 sivutoimista opettajaa. Hallintotyöntekijöitä arvioidaan olevan noin kolmisensataa. Koska oppilaitosten menoista valtaosa (80%) on henkilöstömenoja, vaikuttaa tulorahoituksen kielteiset muutokset nopeasti henkilöstöratkaisuihin. 

Opetussuunnitelmien uudistuttua 2017 tapahtuneen opetussuunnitelman perusteiden päivityksen myötä, oppilaitosten tarjoama musiikkipedagoginen osaaminen on yhä voimakkaammin lapsen omia tarpeita ja toiveita kuulevaa ja myötäilevää. Oppilaitosten toiminta tavoittaa suuren määrän lapsia ja nuoria jo varhaisiästä alkaen. Vaikka kyse on oppilaitosten tarjoamasta taidealan koulutuksesta, niin oppilaitosten toiminta tarjoaa kattavasti myös mahdollisuuden musiikin harrastamiseen. 

Soittotaidon ja hyvän musiikkisuhteen lisäksi opinnoista on mahdollista saada elämään tärkeitä ilmaisutaitoja ja osaamista lyhyemmänkin harrastussuhteen aikana, siitäkin huolimatta, että opetus perustuu tasolta toiselle etenevään, joustavaan tavoitteellisuuteen. 

Lisätiedot:

Sanna Saarinen, va. toiminnanjohtaja
Puh. +358 45 7877 1787
sanna.saarinen[at]musicedu.fi