Sävellyksen teemavuosi 2024

Vuosi 2024 on SML:ssä sävellyksen teemavuosi. Parhaillaan käynnissä on kysely, jolla kartoitamme sävellysopetuksen tämänhetkistä tilaa. Kyselyn tuloksia esitellään Tampere Biennalen ennakkopäivänä 27.3.2024 ja SML:n kevätpäivillä Valkeakoskella.

Teemavuosi toteutetaan yhdessä Suomen Säveltäjät ry:n kanssa.

YLE: Tie seuraavaksi Sibeliukseksi voisi alkaa jo musiikkiopistossa, mutta harva oppilas valitsee sävellysopinnot

SML-tiedote: Tietoisuutta sävellysopinnoista tulee lisätä 

Kuva: Maarit Kytöharju

Sävellyspedagoginen koulutuspäivä – säveltämistä musiikkiopistojen kaikille tunneille: Sävellyksen teemavuosi starttasi Tampere Biennalen ennakkopäivänä 27.3.2024 

SML:n koulutuspäivä järjestettiin yhteistyössä Suomen Säveltäjien, Mutes ry:n ja Tampere Biennalen kanssa.

Mukana mm.

  • ”Kaikki säveltää – sävellyksen alkuopetusta ryhmässä” Musiikin hahmotustaitojen lehtori Kalle Kataja, Musiikkiopisto Juvenalia
  • Improvisoimaan! Erilaisia lähestymistapoja improvisoinnin aloittamiseen TPO-tasolla
    Soila Jaakkola, MuT, musiikin hahmotusaineiden opettaja, Helsingin Konservatorio
  • Tuomas Kettunen, MuM, säveltäjä ja sävellyksen opettaja, Pakilan ja Luoteis-Helsingin musiikkiopistot: Näkökulmia ja työtapoja sävellyksen ryhmäopetukseen – kuinka vertaisoppiminen tukee oppilaan henkilökohtaista polkua säveltäjänä.
  • Riikka Talvitie, MuT, sävellyksen lehtori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia: Säveltämisen yksilöopetuksessa päästään kurkistamaan toisaalta säveltäjän teknisiin taitoihin ja toisaalta luovaan mielikuvitukseen. Millaisia ovat musiikilliset ideat sävellysten taustalla?
  • Karla Suvanto, MuM, pianisti, pedagogi ja Improkorttien keksijä. Koulutukseltaan Karla on klassinen pianisti ja hän käyttää improvisaatiota monipuolisesti soitonopetuksen osana. Tällä hetkellä Karla toimii vs. apulaisrehtorina Palmgren-konservatoriossa. Improkortti-demossa esittelyssä erilaisia mahdollisuuksia käyttää kortteja instrumenttitunneilla niin pienryhmän kanssa kuin yksilöopetuksessakin. Improkorteilla voi improvisoinnin lisäksi säveltää oppilaiden kanssa. Kortit auttavat hahmottamaan sävellyksen rakennetta, tuomaan uusia ideoita sävellyksessä käytettäviin materiaaleihin, sekä löytämään erilaisia tunnelmia ja aiheita. Lisäksi kortteja voi käyttää musiikin hahmotuksen apuna, korvan kehittämisessä ja  esimerkiksi terminologian oppimisessa.
  •  ”Sanoista säveliin” – säveltämisen ensiaskeleet, varhaisiän musiikinopettaja Elise Mäntyranta, Porvoonseudun musiikkiopisto