Ansiomerkit

hopeajakulta_rasioissaan

SML voi myöntää jäsenoppilaitoksen anomuksesta kultaisia, hopeisia ja timanttisia ansiomerkkejä pitkään ja ansiokkaasti palvelleille musiikinopettajille. Tutustu ansiomerkkiohjesääntöön ja tilausohjeisiin alempana sivulla.

SML täytti 60 vuotta vuonna 2016. Tämän johdosta liitto valmisti uuden, kauniin pronssisen tunnustusmerkin, jota jäsenoppilaitokset voivat jatkossa jakaa tunnustuksena ja huomionosoituksena erilaisissa juhlavissa tilanteissa. Pronssimerkkejä ei tarvitse anoa. Tilaukset liiton toimistolta.

pronssitrasioissaan

ANSIOMERKKIOHJESÄÄNTÖ

 1. Liiton ansiomerkit ovat hopeinen ansiomerkki, kultainen ansiomerkki, timanttinen ansiomerkki ja kultainen kunniamerkki.
 2. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on ansiokkaasti osallistunut toimintaan liiton tai sen jäsenoppilaitoksen hyväksi tai joka on palvellut musiikkioppilaitoksissa vähintään 20 vuoden ajan. Merkin myöntää liiton hallitus jäsenoppilaitoksen tai hallituksen jäsenen kirjallisesta esityksestä.
 3. Kultainen ansio- tai kunniamerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on palvellut ansiokkaasti musiikkioppilaitoksissa vähintään 30 vuoden ajan (ansiomerkki) tai joka on erityisen ansiokkaasti toiminut liiton luottamus- tai muissa tehtävissä  tai  muuten on erityisen ansiokkaasti edistänyt liiton tarkoitusperiä Suomen musiikkielämässä (kunniamerkki). Merkin myöntää liiton hallitus jäsenoppilaitoksen tai hallituksen jäsenen kirjallisesta esityksestä.
 4. Timanttinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on palvellut ansiokkaasti musiikkioppilaitoksissa vähintään 40 vuoden ajan. Merkin myöntää liiton hallitus jäsenoppilaitoksen tai hallituksen jäsenen kirjallisesta esityksestä.
 5. Merkin mukana luovutetaan kunniakirja.
 6. Liitto pitää luetteloa merkeistä ja numeroi ne.
 7. Kadonneen merkin tilalle voidaan liitolta lunastaa uusi merkki.
 8. Liitto pyrkii järjestämään jäsenoppilaitoksen niin pyytäessä edustajansa paikalle palkkiotta, kulukorvauksia vastaan.

Hyväksytty SML:n hallituksen kokouksessa 9.2.1982, viimeisin päivitys hallituksen kokouksessa 6.6.2014.

ANSIOMERKKIEN ANOMINEN JA TILAAMINEN

 1. Lähetä SML:n toimistoon kirjallinen, vapaamuotoinen ansiomerkkianomus sekä selvitys niiden henkilöiden työvuosista, joille ansiomerkkiä haetaan.
 2. Anomus osoitetaan SML:n hallitukselle. Mikäli ansiomerkkianomuksessa ei ole epäselvyyttä, hallituksen puheenjohtaja ja liiton toiminnanjohtaja voivat päättää ansiomerkkien myöntämisestä. Muussa tapauksessa anomus käsitellään liiton hallituksen kokouksessa.
 3. Koska ansiomerkit ovat arvokkaita, liiton toimisto ei pidä niitä varastossaan. Ansiomerkkien toimitusaika on niiden myöntämisen jälkeen arviolta 5 viikkoa. Ano ja tilaa merkit hyvissä ajoin.

Ansiomerkkianomuksen lähetysosoite: minna.stenroos[at]musicedu.fi tai Suomen musiikkioppilaitosten liitto, Sandelsinkatu 10 C 40, 00260 Helsinki.