Suomen musiikkioppilaitosten liitto

Suomen musiikkioppilaitosten liitto r.y. – Finlands musikläroinrättningars förbund r.f.

Suomen musiikkioppilaitosten liitto (SML) on musiikkioppilaitosten kattojärjestö, johon kuuluu 96 oppilaitosta. Jäsenoppilaitoksista 85 on musiikkiopistoja ja 11 konservatorioita. Jäsenistö kattaa koko maan Hangosta Kemijärvelle ja Lieksasta Vaasaan.

Liiton varsinaisia jäseniä ovat musiikkioppilaitoksia ylläpitävät yhteisöt, joista kuntia tai kuntayhtymiä on 54 ja yksityisiä yhdistyksiä 42.

Liiton tehtävänä on tukea musiikkioppilaitosten toimintaa ja kehittää musiikin opetusta Suomessa sekä valvoa musiikkioppilaitosten etuja maan musiikki- ja kulttuuripolitiikassa. Lisäksi SML hoitaa ja kehittää alan kansainvälisiä yhteyksiä.

SML perustettiin vuonna 1956 13 musiikkiopiston toimesta. Vuonna 2016 vietettiin liiton 60-vuotisjuhlia.

SUOMEN MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITON (SML)  JÄSENEKSI HYVÄKSYMISEN KRITEERIT

  1. Hakijalla tulee olla musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän järjestämislupa ja riittävät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit opetuksen järjestämiseksi ja/tai hakijan toiminnan tulee olla ammatillisesta koulutuksesta tai korkeakoulutuksesta annettujen lakien ja asetusten mukaista.
  2. Hakija on oppilaitoksen omistajayhteisö, kunnallinen konservatorio hallintokuntana tai ammattikorkeakoulun musiikin yksikkö.
  3. Hakija ei toimi taloudellisen voiton saavuttamiseksi.
  4. Opetuksen tulee perustua Opetushallituksen kyseiselle asteelle vahvistamiin kyseisen asteen opetussuunnitelmaperusteisiin.
  5. Opetus- ja/tai koulutustoimintaa johtaa voimassa olevat kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö.
  6. Jäsenhakemukseen tulee liittää se johto- tai ohjesääntö, jonka mukaisesti hallinto ja toiminta on järjestetty, opetussuunnitelma, toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kopio musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän järjestämisluvasta tai vastaava dokumentti.

 

Nämä jäseneksi hyväksymisen kriteerit on päätetty liiton hallituksen kokouksessa 11.2.2010.

 

LIITON INFOASIAKKUUS

Suomen musiikkioppilaitosten liittoon (SML) kuulumattomat musiikin yleisen oppimäärän mukaista opetusta järjestävät oppilaitokset voivat halutessaan ilmoittautua SML:n infoasiakkaiksi. Tällöin he saavat SML:n toimistolta samat tiedotteet kuin liiton jäsenistökin. Lisäksi infoasiakkailla on mahdollisuus osallistua opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tukemiin ja SML:n järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin, jotka käsittelevät musiikin yleisen oppimäärän asioita.