Suomen musiikkioppilaitosten liitto

Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia 13. toukokuuta saakka. Myös musiikkioppilaitoksissa opetus tullaan järjestämään edelleen muutoin kuin lähiopetuksena. Oppilaitosten kannattaa kuitenkin jo nyt varautua jatkamaan poikkeavia opetusjärjestelyjä toukokuun loppuun saakka.

SML tukee musiikkioppilaitosten opetuksen järjestämistä kokoamalla verkkosivuilleen tietoa oppilaitosten tekemistä opetusratkaisuista ja muun muassa käytettävissä olevista digitaalisista materiaaleista. Laitetaan jakoon hyvät ideat ja tuetaan kaikkien musiikkioppilaitosten työtä tällä tavoin.

june1_039Suomen musiikkioppilaitosten liitto (SML) on musiikkioppilaitosten kattojärjestö, johon kuuluu 97 oppilaitosta. Jäsenoppilaitoksista 86 on musiikkiopistoja ja 11 konservatorioita. Jäsenistö kattaa koko maan Hangosta Kemijärvelle ja Lieksasta Vaasaan.

Liiton varsinaisia jäseniä ovat musiikkioppilaitoksia ylläpitävät yhteisöt, joista kuntia tai kuntayhtymiä on 55 ja yksityisiä yhdistyksiä 42.

Liiton tehtävänä on tukea musiikkioppilaitosten toimintaa ja kehittää musiikin opetusta Suomessa sekä valvoa musiikkioppilaitosten etuja maan musiikki- ja kulttuuripolitiikassa. Lisäksi SML hoitaa ja kehittää alan kansainvälisiä yhteyksiä.

Suomen musiikkioppilaitosten liittosml-iso
Sandelsinkatu 10 C 40
00260 Helsinki
+358 45 7873 6267

Toimiston yhteystiedot
Liiton hallitus
Liiton jäsenoppilaitokset

Lisätietoja suomalaisesta musiikkikasvatuksesta ja -opetuksesta Musiikinopetus Suomessa -sivuilta.