Toiminta

Suomen musiikkioppilaitosten liiton toiminta-alueet:

  • Musiikkioppilaitosten toimintaedellytykset ja yhteiskunnallinen asema
  • Musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän kehittäminen
  • Musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän kehittäminen
  • Tiedonkeruu ja tiedottaminen
  • Liittopäivät, koulutus ja tapahtumat
  • Kansainvälinen toiminta (esim. Euroopan musiikkioppilaitosten liitto)
  • Koulutusasteiden välinen yhteistyö
  • Toiminta TPO-liitossa
  • Yhteistyö sidosryhmien kanssa (esim. Suomen musiikkineuvosto)

 

Edunvalvonta

Suomen musiikkioppilaitosten liitto toimii jäsenoppilaitostensa yhdyssiteenä, valvoo niiden etua maan musiikki- ja kulttuuripolitiikassa, seuraa toiminnan rahoitukseen liittyvää keskustelua ja päätöksentekoa sekä vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin.

Tässä tarkoituksessa SML tapaa virkamiehiä ja poliitikkoja, nimeää edustajia komiteoihin ja työryhmiin, osallistuu musiikkikasvatusta koskeviin julkisiin keskusteluihin, paneeleihin ja seminaareihin, laatii lausuntoja ja kannanottoja, tekee musiikkikasvatusta koskevia selvityksiä ja kyselyjä, järjestää valtakunnallisia keskustelutilaisuuksia ja teemavuosia ja vaikuttaa kuntatasolla sekä taidekasvatuksen ja musiikinopetuksen kentällä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Avaa SML:n kunta-aineisto (PDF) alta: