Musiikin opintopolut 2021-2022

Musiikin opintopolut -hanke on Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) hallinnoima hanke, joka tehdään yhteistyössä Suomen konservatorioliiton (SKL) kanssa ja toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin.

Tutkimushankkeen ajankohta on 1.1.2021–31.12.2022 ja sen toteuttamisesta vastaa Kulttuuripoliittisen tutkimuskeskuksen (Cupore) tutkimustiimi, johon kuuluvat Anna Kanerva, Ari Kurlin, Marjo Mäenpää ja Katja Oksanen-Särelä.

Hankkeessa selvitetään sitä, miten oppilaat ja opiskelijat voivat opiskella ja edetä lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin perustuvan musiikkikasvatuksen ja musiikkialan koulutuksessa, sekä opintopolkuja taiteilijan ammattiin ja aktiiviseen kulttuurielämään. Samalla selvitetään kokonaiskuva musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilanteesta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat siirtymät eri opintotasoilta toiselle: musiikin taiteen perusopinnoista syventäviin opintoihin, perusopinnoista toiselle asteelle sekä siirtymät korkeakouluopintoihin.

Lisäksi pyritään tarkastelemaan tasa-arvon toteutumista taidekasvatuksessa opintojen saavutettavuuden ja alueellisen saatavuuden näkökulmista.    

Koska taiteen perusopetus, ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus ovat rakenteiltaan ja tavoitteiltaan erityyppisiä osa-alueita, ne käsitellään hankkeessa omina kokonaisuuksinaan. Hankkeessa toteutetaan siten kolme erillistä selvityskokonaisuutta, joiden lisäksi laaditaan yhteenveto tuloksista. Näin saadaan jokaisen osa-alueen erityispiirteistä tarvittavaa tietoa, vaikka tutkimuksen päätavoitteet ja –kysymykset ovat yhteneväiset.

Hankkeen tavoitteena on paitsi tiedon tuottaminen, myös tiedonkeruun tapojen systematisoiminen ja mallintaminen oppilaitoksista ja opiskelijoilta kerättävän tiedon suhteen musiikkioppilaitoskentän kehittämisen tarpeisiin.