Sibelius-Akatemia tiedottaa: Väitös: Kaikille kuuluva musiikkikasvatus edellyttää muusikkokäsityksen uudistamista

Tiedote 5.5.2017
Julkaistavissa heti

Tuulikki Laes on väitöstutkimuksessaan tarkastellut demokraattisen musiikkikasvatuksen toteutumisen mahdollisuuksia. Hän nostaa esiin erityisesti vammaiset sekä ikääntyvät aikuiset. Laeksen väitöstilaisuus järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 20. toukokuuta 2017.

Väitöskirjassaan The (im)possibility of inclusion. Reimagining the potentials of democratic inclusion in and through activist music education Laes käsittelee osallistamisen ja yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamisen haasteita ja monimutkaisuutta musiikkikasvatuksessa. Inspiraation tutkimukseen antoi helsinkiläinen musiikkikeskus Resonaari, joka tarjoaa musiikinopetusta kaikenikäisille ja -tasoisille oppijoille ja kouluttaa myös ammattimuusikoita. Tutkimuksessa nostetaan esiin sekä vammaiset että ikääntyvät aikuiset, jotka yleensä määritellään musiikkikasvatuksen konteksteissa erityisryhmiksi.

– Musiikkikasvatuksen tavoitteita ja opetusmuotoja ohjaa edelleen ajatus nuoresta ja kyvykkäästä oppijasta. Erityisryhmiin kuuluvat tai eri tavoin oppivat voivat myös saavuttaa täysivaltaisen muusikkouden, kun siihen luodaan mahdollisuudet, Laes huomauttaa.

Väitöstutkimus sisältää neljä artikkeleina julkaistua osatutkimusta. Niissä Laes selvittää, minkälaisia merkityksiä myöhäisikäisten rockyhtyeessä soittavat naiset antavat musiikin oppimiselle ja miten nämä merkitykset lisäävät ikääntyvien tarpeiden huomiointia musiikkikasvatuksessa. Laes tutkii myös, miten musiikinopettajakoulutuksen ymmärrys ammatillisuudesta laajentuu kun Resonaarin muusikot opettavat musiikkikasvatuksen opiskelijoita. Lisäksi hän tarkastelee, minkälaisilla konkreettisilla tavoilla Resonaarin opettajat pyrkivät takaamaan oppimisen tasa-arvon sekä minkälaisia edellytyksiä opettaja-aktivismiin liittyvä osallistaminen asettaa musiikkikasvatuksen tutkimukselle.

– Havaitsin, että muutos kohti tasa-arvoisempaa musiikkikasvatusta lähtee opettajista, jotka sitoutuvat edistämään oppijoiden musiikillista toimijuutta heidän vaihtelevista kyvyistään ja lahjakkuudestaan riippumatta. Demokraattinen inkluusio saavutetaan, kun tavoitteellinen musiikinopiskelu mahdollistetaan kaikille silloinkin, kun se vaatii totuttujen toimintatapojen muuttamista, Laes toteaa.

Laeksen väitöstutkimus on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston tukemaa ArtsEqual-hanketta.

Katso video, jossa toimittaja Leena Pakkanen haastattelee Laesta väitöstutkimuksesta (video: Kalle Kallio)

Lisätiedot:
Tuulikki Laes tuulikki.laes@uniarts.fi, puh. 040 710 4373

Tuulikki Laeksen väitöstilaisuus
20.5. 2017 klo 12, Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13)

Väitöskirjan otsikko: The (im)possibility of inclusion. Reimagining the potentials of democratic inclusion in and through activist music education.
Vastaväittäjä: Professori Michael Apple (University of Wisconsin-Madison, USA)
Väitöskirjan tarkastajat: Prof. Michael Apple (University of Wisconsin-Madison USA), Prof. Estelle Jorgensen (Indiana University Jacobs School of Music, USA)
Tutkijakoulutus, MuTri-tohtorikoulu
Tilaisuus on englanninkielinen.

Tiedotteen välitti
Karoliina Pirkkanen
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
karoliina.pirkkanen@uniarts.fi

Vastaa