Puupuhaltimien teemavuosi 2019

Puupuhaltimien teemavuosi Suomen musiikkioppilaitosten liitossa

Suomen musiikkioppilaitosten liitto (SML) on perinteisesti järjestänyt erilaisille instrumenteille ja instrumenttiryhmille teemavuosia kiinnittääkseen huomiota niiden erityisluonteeseen ja -tarpeisiin. Vuosina 2019-2020 SML paneutuu toiminnassaan puupuhaltimiin ja erityisesti huomiota saavat oboe ja fagotti. SML toteuttaa teemavuoden yhteistyössä Suomen puhallinorkesteriliiton ja Suomen Oboe- ja Fagottiseuran kanssa.

SML:n keväällä 2019 tekemään kyselyyn vastasi 66 oppilaitosta. Saatujen vastausten mukaan oboeta opetetaan 47 oppilaitoksessa ja näissä on yhteensä 241 oppilasta. Fagotissa vastaavat luvut ovat 42 oppilaitosta ja 117 oppilasta. Nämä luvut paljastavat sen, että teemavuodelle on olemassa todellinen tarve, kertoo SML:n toiminnanjohtaja Timo Klemettinen.

Syitä näiden soittimien vähäiseen harrastajamäärään on useita, kuten soitinten korkea hankintahinta. Yksi kyselyyn vastanneista rehtoreista kuvaa haasteita näin ” Opetuksen järjestäminen vaatii erikoisjärjestelyitä. Oppilaita on vähän ja opettajia ei maalla kasva joka oksalla. Pitkästä matkasta johtuen oboistit ja fagotistit eivät ymmärrettävästi jaksa omien muiden töidensä lisäksi lähteä maakuntaan opettamaan. Taitelua on, että saadaan opetus järjestymään”.

Teemavuosi on esillä vahvasti SML:n toiminnassa ja sen tapahtumissa, kuten liittopäivillä. Teemavuoden aikana keskustellaan mm. pedagogiasta, opetusmateriaaleista ja oppilasrekrytoinnista ja siihen sisältyy erilaisia tapahtumia, jotka järjestetään yhdessä Suomen puhallinorkesteriliiton ja Suomen Oboe- ja Fagottiseuran kanssa. Lisäksi teemavuoden aikana kerätään tietoa näiden soittimien hakijoista ja sisään otetuista oppilaista sekä soittimien lainausmahdollisuuksista ja opettajista.

SML:n puupuhaltimien teemavuosi saa päätöksensä maaliskuussa 2020 Uudessakaupungissa järjestettävillä Suomen puhallinorkesteriliiton valtakunnallisilla puhallinpäivillä. Tähän tapahtumaan toivotaan mukaan runsaasti puupuhallinopettajia.

SML:n toiminnanjohtaja Klemettisen mukaan soitinjakauma suomalaisissa musiikkioppilaitoksissa on vääristynyt ja esimerkiksi kolmea suosituinta soitinta (piano, viulu ja kitara) harrastaa yli puolet kaikista musiikkioppilaitosten oppilaista. Terve soitinjakauma luo pohjaa suomalaisille nuoriso-orkestereille, eli puhumme samalla suomalaisen puhallin- ja orkesterimusiikin tulevaisuudesta. 

Puupuhallinmateriaalia – Soitinkorjaamo