Musiikin opintopolut 2021-2022

Musiikin opintopolut -hankkeessa selvitetään kokonaiskuvaa musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilanteesta Suomessa.

Hanketta koordinoi Suomen musiikkioppilaitosten liitto ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen konservatorioliiton ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Moninaiset polut esiin

Hankkeen päätavoitteena on selvittää oppilaiden ja opiskelijoiden moninaisia opintopolkuja musiikkialalla ja tuoda esiin matkalla tapahtuvia vaiheita. 

Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat siirtymät eri opintoasteilta toiselle sekä taitekohtien tapahtumat eli mitä tapahtuu, kun oppilaat siirtyvät taiteen perusopinnoista syventäviin opintoihin, perusopinnoista opiskelijoiksi toiselle asteelle sekä korkeakouluopintoihin. Koulutuspolku voi johtaa ammattilaisuuden sijaan myös elämänmittaiseen harrastukseen tai joskus päättyä kokonaan.

Eri opintoasteille suunnattujen kyselyjen avulla saadaan lisäksi ajankohtaista tietoa musiikkikasvatuksen ilmiöistä, kuten instrumenttijakaumien kehittymisestä eri opintoasteilla, taiteen perusopetuksen saavutettavuudesta sekä valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisestä alalle ja sijoittumisesta jatko-opintoihin.

Hankkeen tavoitteena on paitsi tiedon tuottaminen, myös tiedonkeruun tapojen systematisoiminen ja kehittäminen oppilaitoksilta ja opiskelijoilta kerättävän tiedon suhteen, jotta kerättävä materiaalia olisi tarkoituksenmukaisemmin sekä musiikkioppilaitoskentän että sidosryhmien käytettävissä. 

Hankkeen toteuttaminen

Hanke toteutetaan useamman kyselyn ja niiden analyysien yhteenvetona, sillä taiteen perusopetus, ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus ovat rakenteiltaan ja tavoitteiltaan erityyppisiä osa-alueita. Hankkeessa toteutetaan kolme erillistä selvitystä, joiden lisäksi laaditaan yhteenveto tuloksista.

Cuporen tutkimustiimi Anna Kanerva, Ari Kurlin, Marjo Mäenpää ja Katja Oksanen-Särelä toteuttavat hankkeen vuosien 2021–2022 aikana. Tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2022.

Hanketta voi seurata sosiaalisessa mediassa hashtagilla #musiikinopintopolut.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Taija Lähdetie, puh. 050 329 6009, taija.lahdetie@konservatorioliitto.fi
Va. toiminnanjohtaja Eija Kauppinen, puh.  045 7877 1787, eija.kauppinen@musicedu.fi

Kuva: Shutterstock