Suomen musiikkioppilaitosten liitto

Suomen musiikkioppilaitosten liitto r.y. – Finlands musikläroinrättningars förbund r.f.

Suomen musiikkioppilaitosten liitto (SML) on musiikkioppilaitosten kattojärjestö, johon kuuluu 98 oppilaitosta. Jäsenoppilaitoksista 87 on musiikkiopistoja ja 11 konservatorioita. Jäsenistö kattaa koko maan Hangosta Kemijärvelle ja Lieksasta Vaasaan.

Liiton varsinaisia jäseniä ovat musiikkioppilaitoksia ylläpitävät yhteisöt, joista kuntia tai kuntayhtymiä on 54 ja yksityisiä yhdistyksiä 42.