Hallitus

SUOMEN MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITON HALLITUS 2024

Sanna Saarinen, puheenjohtaja, Musiikkiopisto Juvenalian rehtori, Espoo
+358 44 717 0981

Eeva-Maija Talasma, varapuheenjohtaja, Palmgren-konservatorion apulaisrehtori, Pori
+358 44 701 5408

Niina Haapanen, Pirkanmaan musiikkiopiston apulaisrehtori, Tampere
+358 50 472 7005

Tomas Holmström, Kuula-opiston rehtori, Vaasa
+358 40 554 5004

Anneli Hynninen, Joensuun konservatorion apulaisrehtori
+358 50 431 5447

Kaisa Kuula-Bullat, Lapin musiikki- ja tanssiopiston rehtori, Rovaniemi
+358 16 322 2490

Janne Murto, Pop&Jazz Konservatorion rehtori, Helsinki
+358 40 771 5285

Satu Roberg, Kauniaisten musiikkiopiston rehtori
+358 40 506 4923

Patrik Smulter, Musikinstitutet Kungsvägenin rehtori, Espoo
+358 50 528 5270