Täsmävirtaa musiikkioppilaitosten rehtoreille! -hanke

Rehtorin työnkuva tiivistyy ajoittain ongelmanratkaisuksi. Kuinka panostaa johtajan omaan luovuuteen, resilienssiin ja asiantuntijuuteen musiikkiopistojen hektisessä arjessa? 

Vaikkapa osallistumalla SML:n hallinnoimaan ja OPH:n rahoittamaan musiikkiopistojen johtoryhmille suunnattuun elokuussa 2024 käynnistyvään ”Täsmävirtaa musiikkioppilaitosten rehtoreille” -koulutukseen.

Puolen vuoden aikana avataan kahdeksan uutta ajattelun ikkunaa johtamisen monimutkaisimpiin kysymyksiin peilattuna musiikkiopistomaailmaan. Tutututaan tuoreisiin tutkimustuloksiin mm. strategisesta johtamisesta, dialogisuudesta, motivaatiosta, ryhmädynamiikasta ja systeemeissä ilmenevistä piirteistä. Pohditaan intuition ja luovuuden viljelyn merkitystä muutosten kohtaamisessa.

Koulutus tarjoaa täsmävirtaa johtamisen ”leadership”-osaan, ja siitä saavat eniten irti jo ainakin jonkin verran johtamiskokemusta omaavat rehtorit johtoryhmineen. Vain kokemuksellisesti omaksuttu uusi tieto voi siirtyä oivalluksen kautta taidoksi, ja siksi kaikkia kahdeksaa tietoiskua seuraa vertaiskeskustelu ja oma reflektio. Koulutus on voimavarakeskeinen: vahvistamme, avarramme ja kevennämme yhdessä johtajuuttamme. 

Puolen vuoden koulutukseen mahtuu mukaan 10 SML:n jäsenoppilaitoksen johtoryhmää (1-3 hlöä, esim. rehtori + apulaisrehtori/-t tms.).  Lisäksi kaikissa kymmenessä oppilaitoksessa toteutetaan elo-syyskuussa henkilöstön vuorovaikutuspäivä, kestoltaan 4-5 h. Sen avulla sparrataan henkilöstöä dialogisuuteen ja tuetaan rehtoreiden johtamistyötä. Koulutus on suunniteltu siten, että se ei kuormita, vaan lomittuu luontevasti johdon työn lomaan ja mahdollistaa jokaiselle syventymisen niihin teemoihin, joihin kukin kaipaa akuutisti uutta virtaa. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ ELOKUU 2024 – TAMMIKUU 2025, 4 op.

  • Aloitus- ja lopetusseminaaripäivä  (elokuu 2024 /tammikuu 2025) livenä: johtoryhmät
  • Vuorovaikutuspäivä (4-5 h) oppilaitoksissa kunkin henkilökunnalle livenä elo-syyskuu 2024
  • Alkusyksyn perjantaiworkshopit : 6 kpl 2 tunnin teemaworkshopia TAI 3 kpl perjantaiseminaaria (pitkämatkalaisilla myös etämahdollisuus)
  • Loppusyksyn aamuetäklinikat: 6  kpl 1,5 tunnin aamuklinikkaa etänä. Syvennetään teemoja mm. vertaistyöskentelyllä. Tuodaan caseja yhteiseen pohdintaan ja ratkotaan arjen haasteita uusien näkökulmien valossa. Osallistujat kirjoittavat teemoihin liittyen reflektioesseitä (Näin koen ilmiön työni arjessa, esim. tajunnanvirtatekniikka, yksi A4)
  • Rehtoreilla mahdollisuus yhteen henkilökohtaiseen valmennuskertaan
  • Luvassa kuukausittainen kirjavinkki kiinnostuneille koulutusteemoihin liittyen
  • Koulutus on OPH:n rahoittama ja osallistujille ilmainen. Oppilaitokset vastaavat vain osallistujien matka- ja ruokailukuluista. 

Hankkeen suunnittelija ja kouluttaja Paula Jordan on toiminut musiikkioppilaitoksen rehtorina lähes kolme vuosikymmentä ja aikuiskouluttajana (mm. Taideyliopisto) yhtä kauan. Hän on tuttu myös SML:n ja TPO-liiton hallituksista. Johtamisen kysymykset ovat kiinnostaneet jo 1990-luvun lopulta (mm. Art´s management PD). Viimeisten vuosien aikana täydennyskouluttautumisen kohteena on ollut elinvoima ja luovien yhteisöjen johtaminen.  Virittäjinä ovat mm. Organisaatioanalyyttisen työnohjaajan (Metanoia 2023), Dialogisen johtamisen (Dialogi-Akatemia 2021) sekä Filosofia ja systeemiajattelu- (Aalto 2022) koulutuskokonaisuudet. Paula on rehtorin työstä vapaalla vuoden 2024 ja palaa innosta pohtia elinvoimaisen johtamisen tematiikkaa yhdessä kollegojen kanssa. 

Hakuaika koulutukseen on 1.-29.2.2024. Hakua koskevat kysymykset ja yhteydenotot puheenjohtaja@musicedu.fi.

Maalis-huhtikuussa valmistuu tarkka aikataulu, tehdään osallistujavalinnat ja käydään vielä sitova ilmoittautumiskierros.

Ajattelemisiin yhdessä!