SML & SKL Kannanotto: Oikeus musiikkiin!

Olemme seuranneet aktiivisesti viime viikkojen keskustelua Helsingin kaupungin suunnittelemista toimenpiteistä segregaation ehkäisemiseksi. Keskusteluissa on noussut esiin musiikkioppilaitosten toiminta mahdollisena epätasa-arvoistavana vaikuttajana painotettuun opetukseen hakeutuvien lasten osaamistasoon liittyen. Suhtaudumme vakavasti kaikenlaiseen eriytymiskehitykseen ja kannamme yhteistä huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista monin käytännön toimintamuodoin. Liitot jäsenoppilaitoksineen edistävät ja tukevat kaikkien lasten turvallista ja yhteisöllistä kasvua sekä osallisuutta oman itsensä kehittämiseen itseään kiinnostavalla taidekasvatuksen alueella. Musiikkioppilaitoksiin liitetty elitistisyyden leima on mennyttä aikaa; taiteen perusopetus on tänä päivänä erittäin saavutettavaa; pääsykokeista on luovuttu monissa oppilaitoksissa ja erilaisia matalan kynnyksen toimintamuotoja on tarjolla.

Musiikkioppilaitokset tekevät konkreettista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa myös väestörakenteeltaan vaihtelevimmilla alueilla, kaikissa kunnissa. Oppilasmaksuihin on mahdollista saada huojennusta tai jopa täysi maksuvapautus, jolloin taloudellisetkaan syyt eivät estä pääsemästä taiteen perusopetuksen pariin. 2020-luvun musiikkiopistoon ovat tervetulleita kaikki musiikista kiinnostuneet oppijat.

Tiedämme, ettei peruskoulun musiikin painotettuun opetukseen pääsemiseksi aiempi harrastuneisuus ole edellytys. Lapsen osoittama motivaatio on keskeisin valintaperuste myös musiikkiopiston yksilöoppilaspaikoille otettaessa. Tavoitteenamme on kasvattaa tietoisuutta oppilaitosten tarjoamista mahdollisuuksista sekä lisätä oppilaspaikkoja eri keinoin siten, että opetus on kaikille lapsille saavutettavaa. Taidekasvatus on erinomainen väline myös eri taustoista tulevien lasten integroitumiseen, kognitiivisten taitojen vahvistamiseen ja yhteisöllisyyden kokemiseen. Parhaiten onnistumme hyvässä yhteistyössä kunnan muun palveluverkoston kanssa.

Hyvinvointi lisääntyy tukea ja turvallisia toimintamuotoja kehittämällä, ei niitä karsimalla. Pidämme musiikkiluokkien säilyttämistä keskeisenä ja taideoppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä ensiarvoisen tärkeänä tavoitteena kaikkien perusopetuksen koulujen kanssa. Siihen tarttumatta jättäminen on suuren voimavaran hyödyntämättä jättämistä.

Suomen musiikkioppilaitosten liitto

Sanna Saarinen, va. toiminnanjohtaja
Susanna Ertolahti-Mertanen, hallituksen jäsen

Suomen konservatorioliitto

Taija Lähdetie, toiminnanjohtaja