SML-blogi: Miksi säveltää, miksi säveltäjä?

Miksi säveltää? Suomen Säveltäjien Ääneni äärelle -hanke on vastannut kysymykseen hankkeen starttivuodesta 2017 lähtien. Lyhyesti: säveltäminen avaa uusia näkökulmia paitsi musiikkiin, myös maailmaan. Musiikissa piilee valtava potentiaali uusien tulevaisuuksien kuvitteluun: musiikki voi kuvailla maailmaa ilman sanoja ja tehdä siksi mahdottomasta mahdollista ja kuvitelmista konkretiaa. Pedagogisessa kontekstissa säveltäminen avaa uusia musiikillisia näkökulmia ennen kaikkea oppilaalle, joka voi oppia musiikkia luomalla sitä itse.

6.9. 2022 järjestetyssä seminaarissa esitettiin myös toinen Ääneni äärelle -hankkeeseen oleellisesti liittyvä kysymys. Seminaarin otsikko kysyi: Miksi säveltäjä? Seminaariosallistujien kanssa käytiin keskustelua siitä, miksi nimenomaan ammattisäveltäjän tulisi opettaa säveltämistä. Ammattisäveltäjän merkityksen ja erityisen ammattitaidon tunnistamisen lisäksi keskustelu sivusi myös eettisyyttä: musiikin ollessa äärimmäisen henkilökohtaista, voi musiikin luominen säveltämällä avata myös kipeitä kokemuksia ja vaikeita tunteita. Pedagogin – ja tässä tapauksessa nimenomaan sävellyspedagogin – eettinen vastuu tunnustettiin laajalti ja sen tunnistamista edellytettiin seminaaripuheenvuoroissa myös sävellyksen opettajilta.

Ääneni äärelle -hanke on ollut hieno sävellyspedagoginen matka. Matkalle osallistuneissa oppilaitoksissa on suhtauduttu sävellyksen opetukseen positiivisesti ja hankkeessa on oltu mielellään mukana. Tämä on näkynyt hyvinä tuloksina, kuten sävellysoppilaiden määrän kasvussa joissan oppilaitoksissa. Samaan aikaan on huomioitava, että resursseja tarvitaan myös ulkopuolelta. Rehtorilla on mahdollisuus järjestää oppilaitoksen työtä, mutta työn järjestäminen edellyttää musiikkioppilaitosten toiminnan tärkeyden tunnustamista yhteiskunnassa laajemmin. Sitä kautta voidaan lopulta vaikuttaa resurssien lisääntymiseen – ja myös sävellysopintojen nykyistä laajempaan toteutumiseen.

Lopuksi myös SML haluaa esittää kysymyksen jäsenoppilaitoksilleen: onko oppilaitoksessasi sävellyksen opiskelija, joka haluaisi osallistua kansainväliseen sävellysprojektiin? EMU eli eurooppalaisten musiikkioppilaitosten kattojärjestö kutsuu jäsenmaistaan 10–18-vuotiaita oppilaita mukaan säveltämään juhlahymnin 50-vuotisjuhlavuottaan ensi vuonna juhlistavalle EMU:lle. Tasapuolisuuden nimissä arvomme Suomesta projektiin osallistuvan oppilaitoksen. Arvonnan voittaja voi valita projektiin osallistuvan oppilaan sisäisesti. Ilmoita oppilaitoksesi arvontaan ke 28.9. mennessä sähköpostilla osoitteeseen sml@musicedu.fi. Valinta oppilaasta tulee kertoa EMU:lle 7.10. mennessä. SML koordinoi hanketta.

Jatketaan yhdessä töitä soivan maailman puolesta!