SML-blogi: Pohjoismaisessa yhteistyössä on voimaa!

Me tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa kansainvälistä ja pohjoismaista yhteistyötä oppiaksemme toisiltamme ja saadaksemme äänemme kuuluviin. Tähän viestiin kiteytyy Oslossa 26.-27.10. 2022 järjestetty NMKU-konferenssi, jossa musiikki- ja taidekoulutuksesta vastaavat toimijat kokoontuivat keskustelemaan musiikkikasvatuksen tulevaisuudesta sekä tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Osallistujia oli Norjasta, Ruotsista, Tanskasta, Islannista ja Virosta. Suomea edusti SML:n toiminnanjohtaja Minja Koskela.

Kaksipäiväinen konferenssi huipentui 15 minuutin presentaatioihin, joissa jokainen osallistujamaa kiteytti oman toimintamallinsa ja tulevaisuuden suuntaviivat saman otsikon alle: National music and art school policies – what do we believe in?

Vaikka maiden välillä on eroja, olivat yhteiset tulevaisuudenhaasteet helposti löydettävissä: energiakriisi, inflaatio, ilmastokriisi ja populistinen retoriikka haastaa jokaisen maan toimintaa ja edellyttää pohtimaan saavutettavuutta uusista näkökulmista. Tällä hetkellä esimerkiksi Ruotsin taidekouluissa (kulturskolan) 82 prosenttia oppilaista tulee koulutetuista perheistä. Kun oppilaiden perheiden taloustilanne kiristyy maailmantalouden näkymien heikentyessä ja lasten ja nuorten tulevaisuushorisontti kaventuu ilmastokriisin ja sodan varjossa, on nuorten kanssa toimivien instituutioiden vahvistettava rakenteita entisestään.

Meillä on kuitenkin yhteinen sävel ja se löytyy tulevaisuuden toivosta. Konferenssissa kiteytyi myös ajatus siitä, että voimme vahvistaa resursseja vahvistamalla yhteistä viestiä ja kommunikoimalla omissa konteksteissamme, että musiikki- ja taidekasvatus on osa ratkaisua. Meidän toimintamme vahvistaa yhteiskunnan tasa-arvoa, kriisinkestävyyttä, hyvinvointia ja taloutta. Siksi meidän täytyy pitää huolta siitä, että jokainen lapsi ja nuori saa mahdollisuuden päästä toiminnan piiriin.

Suomen presentaatio päättyi sanoihin: think globally, act locally. Maailman ollessa mullistusten keskellä tämä ohjenuora on kulmakivi sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Musiikissa on voimaa ja yhdessä soimme kirkkaammin.