Taiteen perusopetus 2020

Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2019–2020

Opetushallituksen raportissa on selvitetty ajankohtaista tietoa taiteen perusopetuksen järjestämisestä syksyllä 2019. Selvityksessä kerättiin perustietoa taiteen perusopetuksen oppilaitoksista, kansallisesta tilanteesta ja osin myös kehityksestä suhteessa aiemmin toteutettujen selvityksien tuloksiin. Selvityksen tulokset pohjautuvat syksyllä 2019 toteutettuun kyselyyn, joka suunnattiin kaikille tiedossa olleille taiteen perusopetusta tarjoaville oppilaitoksille. 

Taiteen perusopetus 2020