Suomen musiikkioppilaitosten liitto antoi lausunnon taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistamisesta

Ote liiton lausunnosta Opetushallitukselle 12.4.2017:

Suomen musiikkioppilaitosten liitto pitää ops–perusteiden luonnoksia pääosiltaan onnistuneina. Pidämme arvokkaana mm. mainintaa TPO:n avautumisesta ympäröivään yhteiskuntaan sekä työtapojen ja teknologian sisällyttämistä perusteisiin. Suomen musiikkioppilaitosten liiton todennäköisesti laatimat instrumentti- ja oppiainekohtaiset sisältösuositukset yhdessä opetussuunnitelman perusteiden kanssa avaavat oppilaitoksille mahdollisuuden uudistaa ja kehittää musiikin taiteen perusopetusta. /…/

Lue SML:n lausunto (pdf)

 

Vastaa