SML:n terveiset kehysriiheen

Hallitus kokoontuu ensi viikolla kehysriiheen. Pöydällä on myös kulttuurin rahoitus. On päivän selvää, että kulttuurista ei tule leikata. Päinvastoin: siihen tulee panostaa!


Kuluva hallituskausi on osoittanut, että kulttuurin puolustaminen on edelleen hyvin keskeistä: korona-aikana kulttuurialan toimijat joutuivat ahtaalle ja kokivat arvostuksen puutetta. Myös me taiteen perusopetuksen toimijat elimme epävarmuuden keskellä, sillä esimerkiksi tpo-kenttään kohdistuvat rajoitustoimet olivat ohjeistukseltaan paikoin epäselviä. Kentällä jouduttiin pohtimaan muun muassa, tulisiko rajoituksia soveltaa harrastus- vai opetustoiminnan näkökulmasta. Oppilaitoksissa tehtiin tulkintoja parhaan terveysturvallisuuden saavuttamiseksi samalla, kun opetusta siirrettiin nettiin ja koitettiin pitää huolta lasten ja nuorten toimijuuden vahvistamisesta ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvoinnista parhaalla mahdollisella tavalla. (Selvisimme muuten aika hienosti!)

Korona-aikana olemme puolustaneet omaa asemaamme, yhteiskunnallista merkitystämme sekä toimintamme edellytyksiä. Samaan aikaan, kun olemme puolustaneet kulttuurin merkitystä, olemme kuitenkin myös löytäneet jotain hyvin tärkeää: kulttuurialan yhteisen äänen. Nyt, kun rahasta jälleen keskustellaan kehysriihen muodossa, SML yhtyy kulttuurin kuoroon seuraavin säkein:

  • Musiikki vahvistaa lasten ja nuorten toimijuutta ja sitä kautta yhteiskunnan rakenteita
  • Musiikki lisää elämän merkityksellisyyttä
  • Musiikki lisää yhteiskunnan hyvinvointia tukemalla yksilöiden jaksamista, kuntoutumista ja hyvää elämää
  • Musiikki vahvistaa taloutta lisäämällä luovuutta, ehkäisemällä syrjäytymistä ja luomalla työpaikkoja
  • Musiikki auttaa ajattelemaan kriittisesti ja vahvistaa kykyä katsoa maailma uudesta kulmasta
  • Musiikki vahvistaa identiteettiä, lisää ymmärrystä ihmisyydestä ja kasvattaa empatiaa

Koronan jälkeen olemme uusien kriisien äärellä kun Venäjä on aloittanut hyökkäyssodan Ukrainaan. Jotta sotaa pakenevien lapsia, nuoria ja perheitä voidaan tukea, tarvitaan panostuksia. On syytä muistaa, että musiikkioppilaitokset ja taiteen perusopetus ovat tässäkin työssä valtava voimavara.

Terveisemme kehysriiheen on: musiikkiin ja kulttuuriin panostaminen on panostus tulevaisuuteen!