SML-tiedote: Tietoisuutta sävellysopinnoista tulee lisätä 

Säveltämistä pystyy opiskelemaan lähes sadasta suomalaisesta musiikkiopistosta ja konservatoriosta jopa 80:ssä. Tämä käy ilmi Suomen musiikkioppilaitosten liiton tuoreesta kyselystä, jonka tavoitteena oli kartoittaa taiteen perusopetuksen sävellyksen opiskelumahdollisuuksia. Opetusta annetaan sekä erillisenä sävellyksen opetuksena että osana musiikin hahmotustaitojen opetusta. Samasta kyselystä selviää, että tyttöjä ja naisia sävellyksen oppilaista on 61 %.

“Suomalainen musiikkikoulutus tunnetaan kansainvälisesti myös osaavien säveltäjiemme ansiosta” sanoo Suomen musiikkioppilaitosten liiton puheenjohtaja Sanna Saarinen. ”Edelleen sävellystä opiskelee harvalukuinen joukko moniin instrumentteihin nähden. Halusimme selvittää, missä tällä hetkellä mennään sävellysopintojen saatavuuden suhteen. Tärkeää on myös saada valtakunnallisesti tietoa siitä, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan niin sävellyspedagogiikan kuin sävellysopintojenkin tueksi. Oppilaitoksissa kaivataan vielä tukea ja ideoita opetussuunnitelman tavoitealueen Säveltäminen ja improvisointi toteuttamiseen monipuolisesti eri oppiaineiden opetuksessa.” 

Maantieteelliset erot näkyvät sävellyksen opiskelumahdollisuuksissa. Erityisesti pienemmille paikkakunnille on vaikea löytää opettajia, sillä tarjolla oleva tuntimäärä jää pieneksi. Pääsääntöisesti sävellystä Suomessa opettaa musiikin hahmotustaitojen opettaja, mutta myös ammattisäveltäjät toimivat opetustehtävässä. Olemassa olevien hyvien käytäntöjen jakaminen auttaa kentän toimijoita asian edistämisessä. 

”Suomalaisen luovan säveltaiteen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että säveltämistä voi opiskella musiikkioppilaitoksissa mahdollisimman laajasti, myös pääkaupunkiseudun ja suurten kaupunkien ulkopuolella” kertoo Suomen Säveltäjät ry:n toiminnanjohtaja Vappu Verronen. “Säveltäjien yhdistyksenä toivomme, että ammattisäveltäjien osuus sävellyksen opettajista kasvaa edelleen”.

Tehty kartoitus on osa sävellyksen teemavuotta, jonka järjestää Suomen musiikkioppilaitosten liitto yhdessä Suomen Säveltäjät ry:n kanssa.