[SML-blogi] Uuteen vuoteen visiotyön ja strategioiden siivittämänä

Jouni Auramo, puheenjohtaja

Joulukuussa katseemme kääntyy vääjäämättä sekä päättyvään vuoteen että alkavaan uuteen vuoteen. Mitä saimme aikaiseksi ja mitä tuleva tuo tullessaan, kuinka tavoitteet täyttyivät ja mitä haasteita uusi vuosi tuo mukanaan?

Musiikkioppilaitosten historiassa päättyvä vuosi näyttäytyy varsin turbulenttina eritoten rahoitusselvityksen myötä. Eikä uusien opetussuunnitelmienkaan käyttöönotto ole vasta kuin aluillaan. Seinäjoen syyspäivillä korviini kantautui erityisesti paikallisia haasteita kuntien yllättävien rahoitusleikkausten ja oppilaitosten fuusiosuunnitelmien myötä. Niin kauan kuin asioiden eteneminen on omissa käsissämme, ja voimme niihin aidosti vaikuttaa, on tulevaisuus ja perustehtävämme turvattu. Tänä päivänä virtaukset kuitenkin tuntuvat kulkevan myös päinvastoin eli eteemme ilmestyy ennalta arvaamattomia, muualta saneltuja ja ylhäältä annettuja päätöksiä.

Nyt kun valtion rahoitus on asettunut uomiinsa ainakin ensi vuoden osalta, eikä ministeriön mahdollisesti suunnittelemasta tpo-työryhmästäkään ole kuulunut mitään, voimme olettaa, että työrauha on siltä osin saavutettu – ainakin hetkellisesti. Kanavat, joihin voimme vaikuttaa, lähtevät meistä itsestämme. Yksi niistä on kansallisen musiikkikoulutuksen visiotyö 2030 ja toinen Taiteen perusopetusliiton alkava strategiatyö ja siitä jatkuva SML:n oma strategiatyö.

Musiikkikoulutuksen visiotyöhön kutsutaan mukaan kaikki kiinnostuneet. Toivottavasti juuri sinä olet yksi heistä. Seuraava visioseminaari järjestetään Oulussa perjantaina 24.1.2020 ja sitä seuraava Kuopiossa perjantaina 17.4.2020. Kannattaa ehdottomasti ilmoittautua mukaan seminaaripäiviin ja saada näin kuuluviin musiikin parissa työskentelevien ääni mahdollisimman laajasti eri puolilta maatamme. Oulun seminaaripäivä koostuu niin ajankohtaisista, musiikkialaa ja -koulutusta koskettavista puheenvuoroista kuin työpajatyöskentelystä itse vision ympärillä. Tavoitteena on hahmotella erilaisten skenaarioiden kautta mahdollisia kehityskulkuja, tutkia musiikkikoulutuksen roolia suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön sekä tuottaa sitä kautta syötettä visiotyön jatkopohdintaan.

Tällä viikolla aloitettiin TPO-liiton strategiatyö ulkopuolisen konsultin siivittämänä. Jo ensi tapaaminen ja käyty keskustelu lupaavat hyvää, taiteenlajien välisen yhteistyön ja ymmärryksen lisäämistä kohti konkreettisia tavoitteita ja yhteisen edunvalvonnan tiivistämistä. Strategiatyön aloituskysymyksiin vastaa hallituksemme tammikuun kokouksessaan ja jäsenistö pääsee mukaan keskusteluun viimeistään huhtikuun liittopäivillä Raahessa. Liiton oma strategiatyö käynnistyy ensi syksynä. Vaikuttiminaan niin musiikkikoulutuksen visio kuin TPO-strategia.

SML:n toimistossa tapahtuu vuoden vaihteessa muutoksia, kun liittoa 20 vuotta luotsannut toiminnanjohtaja Timo Klemettinen jää puoleksi vuodeksi vuorotteluvapaalle ja hänen tehtäviään tulee hoitamaan Opetushallituksesta vastikään eläköitynyt Eija Kauppinen. Haluan toivottaa Timolle rentouttavaa vapaaperiodia ja Eijan lämpimästi tervetulleeksi. Vuoden vaihtuessa päättyy OPS-koordinaattori Ninni Sulva-Vakkilaisen työsuhde liitossa ja kiitän Ninniä työstä liiton hyväksi.

Kiitokset liiton koko toimistolle, hallitukselle, jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille päättyvän vuoden työstä! Oikein rauhallista Joulun aikaa meille kaikille!