[SML-blogi] Taiteen perus­opetuksen rahoitus­uudistuksen pyörteissä

Nina Rissanen, varapuheenjohtaja |

Taiteen perusopetuksessa työskentelevät ovat kokeneet jännittäviä hetkiä viime talvesta lähtien. Selvitysprosessin ja lausuntojen jälkeen on odotettu ministeriön päätöstä rahoituksesta. Nyt näyttää siltä, että vuoden 2020 rahoituskuviot alkavat olla selvät. Moni rehtori voi istahtaa työtuoliin hengähtämään hetkeksi ja suunnata ajatukset joulukonserttien odotukseen.

Opetustunnin yksikköhintaa laskettiin vuosi sitten. Tämä pisti monen oppilaitoksen talouden lujille. Lukukausimaksut nousivat ja toimintaa tarkasteltiin uudelleen eurojen perusteella. Nyt palataan takaisin päin: vuonna 2020 yksikköhintaa korotetaan, mikä antaa pientä liikkumavaraa huomioiden tulevat uudet työehtosopimukset. Yksikköhinnan määrittely perustuu laskentakaavaan ja indeksikorotukseen. Yksikköhinnan veivaaminen edestakaisin asettaa kuitenkin oppilaitoksille toiminnallisia haasteita pitkäjänteisen opetuksen suunnitteluun. Onneksi laskentakaavan pohjana olevaa tilastointia ollaan uudistamassa, jotta oppilaitosten taloudet voidaan hoitaa tulevaisuudessa suunnitelmallisemmin.

Ministeriö uusi merkittävästi taiteen perusopetuksen rahoitusta vuodelle 2020.

Taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevien oppilaitosten verkosto laajeni edellisen kerran 10 vuotta sitten. Nyt 13 uutta koulutuksen järjestäjää sai järjestämisluvan ja siihen liittyvän valtionosuuden. Lisäksi muutama oppilaitos, jotka ovat reilusti ylittäneet nykyisen valtionosuustuntimäärän, saavat lisärahoitusta. Menettäjiäkin tulee olemaan: niiltä oppilaitoksilta leikataan rahoitusta, jotka jäävät valtionosuustuntimäärässään alle 3 % tavoitteen. Tämä on kivuliasta muuttotappioseuduilla, tai jos kunta ei rahoita riittävästi oppilaitoksen toimintaa. Vaikka rahoituksen linjaukset ovat hyvään suuntaan, niin tasapuolista tai reilua tästä järjestelmästä ei millään saa.

Naapurimme Keravan kuvataidekoulu oli yksi valtionosuuden piiriin päässeistä. Lämpimät onnittelut kumppanille hienosta saavutuksesta! Vierestä olen seurannut kuinka tunnollisesti kuviksen väki on vuosittain toteuttanut opetussuunnitelmaa ja tuottanut osaamista oppilaille jopa ammattiopintoihin saakka.

Nyt Keravalla on kolme taiteen perusopetuksen oppilaitosta, jotka tuottavat palveluja valtion rahoituksella kaupungissamme. Kuvataidekoulun valtionosuus vahvisti koko Keravan TPO-kenttää. Yhdessä olemme enemmän. Tanssiopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun yhteistyö näkyy ja kuuluu ympäri kaupunkia, ja se tuntuu sukupolvien kerrostumissa: nykyiset taiteen perusopetuksen huoltajat ovat taideoppilaitosten entisiä lapsia.

Paitsi että valtionosuus takaa toiminnan jatkuvuuden, se antaa myös mahdollisuuden kehittää toimintaa. Uusi opetussuunnitelma toteutuu aidosti taiteiden välisten hankkeiden ja lopputöiden muodossa. Hankkeetkin vaativat aina omarahoitusosuuden. Uusien toimintatapojen kehittämien edellyttää henkilöstön koulutusta, uuden teknologian käyttöönotto vaatii koulutuksen lisäksi laitteita ja välineitä. Monille oppilaitoksille myös tilakysymykset ovat akuutteja.

Onnittelen lämpimästi kaikkia uusia VOS-oppilaitoksia ja lisärahoituksen saaneita. Pidetään TPO-lippu korkealla, kasvatetaan luovuutta, taiteen kuluttajia ja ammattilaisia myös tuleville vuosikymmenille.

Nina Rissanen
rehtori
www.keravanmusiikkiopisto.fi