[SML-blogi] SML:n edunvalvontatyö

Timo Klemettinen  |  Toiminnanjohtaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää parhaillaan selvitystä taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista. SML:n osalta tämä tarkoittaa vilkasta ja työntäyteistä kevättä. 

Selvityksen ensimmäinen vaihe, joka keskittyy rahoituksen ennakoitavuuteen, rakenteelliseen uudistamiseen ja saatavuuden edistämiseen päättyy 31.3. Toisessa vaiheessa tarkastellaan mm. taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmää, ja tämä selvitys valmistuu 31.5. mennessä.  (Selvityshenkilön asettamispäätös

SML ajaa kaikkien jäsentensä etua, joten on tärkeää saada esiin eri puolilla Suomea olevien erityyppisten ja -kokoisten oppilaitosten näkökulmat ja haasteet. Pääsemme keskustelemaan yhdessä Lappeenrannan kevätpäivillä. Lisäksi kevätpäivillä esitellään TPO-liiton kanssa valmistettu vaikuttamisen työkirja, jonka toivotaan tukevan musiikkioppilaitosten vaikuttamistyötä. Selvitystyön aikana korostuu yhteistyö ja oppilaitosten osallistuminen edunvalvontaan omien kanaviensa ja kansanedustajien kautta erityisesti, kun uutta hallitusohjelmaa ryhdytään valmistelemaan.

SML:n hallitus ja työryhmä on valmistanut selvityshenkilön pyynnöstä tietopaketin, joka tarjoaa hänelle taustatietoa selvitystyötä varten. Siihen on koottu runsaasti tietoa musiikin laajasta oppimäärästä, sen saatavuudesta ja saavutettavuudesta tasa-arvon näkökulmasta sekä yksilöopetukseen perustuvan musiikkikasvatuksen merkityksestä musiikkikasvatusjärjestelmälle ja Suomen musiikkielämälle. 

Tietopaketti pohjautuu vuosien aikana tehtyihin selvityksiin ja tilastotietoon. Selvitysprosessin aikana tulee varmasti lisätarpeita tilastotiedon keruulle ja uusille kyselyille, joihin kaikkien jäsenten toivotaan vastaavan. 

ArtsEqual-tutkimushanke on tehnyt SML:n ja TPO-liiton kanssa selvityksen taiteen perusopetuksesta, joka valmistuu lähiaikoina. 

Lisäksi liitto on valmistanut myöhemmin julkaistavan tekstin, joka pyrkii selventämään kahden oppimäärän järjestelmää ja sen toimivuutta musiikin laajan oppimäärän näkökulmasta. 

Selvitystyön aikana korostuu TPO-liiton rooli edunvalvonnassa. On tärkeää ymmärtää, että TPO-liitto on yhtä kuin sen jäsenet ja sen tehtävänä on ajaa jäsentensä etua. Musiikin kannalta on ensiarvoisen hienoa ja merkittävää, että muut taiteet tukevat musiikin laajan oppimäärän asemaa taiteen perusopetusjärjestelmässä. Vuosien aikana tehty yhteistyö kantaa näin hedelmää ja on äärimmäisen arvokasta musiikkioppilaitoksille. 

TPO-liitto valmistaa yhteisen edunvalvontadokumentin, jossa tuodaan esiin kunkin taiteenalan erityispiirteitä ja selkeytetään yhteinen viesti. Tässä yhteydessä on tärkeää tehdä selväksi yksilöopetukseen perustuvan musiikin laajan oppimäärän erityisyys mm. kulurakenteen osalta. 

Asian tiimoilta on jo ehditty järjestää useita keskusteluja sekä tapaamisia ja uusia on tulossa: 

 • OKM (Riitta Kaivosoja ja Hanna Koskimies)
 • OPH (Eija Kauppinen)
 • Kuntaliitto (Johanna Selkee)
 • Sivistysvaliokunta (Raija Vahasalo)
 • Kokoomuksen puoluetapaaminen (Ilari Iivosen järjestämä)
  • SML järjestää tapaamiset muiden puolueiden kanssa
 • Konservatorioliitto (Janne Murto)
 • Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi (mukana kaikki koulutusasteet)
 • Sibelius-Akatemian musiikkialan koulutusfoorumi 6.4.2019
 • Lukuisat TPO-liiton kautta järjestettävät kokoukset ja tapaamiset

Yhteistyö Euroopan musiikkioppilaitosten liiton ja sen jäsenten kanssa antaa kansainvälistä näkökulmaa ja reflektointimahdollisuuden selvitystyön yhteydessä. Suomessa nyt käytävä keskustelu heijastelee keskusteluja, joita on käyty myös muualla Euroopassa erityisesti musiikkikasvatusta koskevan tutkimuksen piirissä. 

Kevään aikana SML valmistaa kokonaisvaltaisen suunnitelman, jossa määritellään yhteistyökumppanit ja tiedotusstrategia. 

Odotamme seuraavaksi selvityksen ensimmäisen vaiheen raporttia, jonka jälkeen määrittelemme tarvittavat toimenpiteet. Kun maahamme on muodostettu uusi hallitus, pyrimme tapaamaan hallituspuolueet sekä opetus- ja kulttuuriministerin. Tässä vaiheessa on tärkeää tuoda esiin sitä hienoa työtä, jota oppilaitoksissa tehdään. On myös hyvä miettiä, millä uusilla tavoilla me voimme osallistua taidekasvatusjärjestelmän rakentamiseen.

Nyt jos koskaan on tärkeää toimia yhdessä. Lähde Lappeenrantaan, siellä humppa soi – ja valmistamme SML:n yhteistä viestiä tulevaisuutta varten. 

Timo Klemettinen
SML:n toiminnanjohtaja