Seinäjoen syyspäivillä

Hallituksen kyselytunnilla Timo Klemettinen, Jouni Auramo, Hannele Piippo-Fair, Patrik Smulter, Bo-Anders Sandström, Pasi Ojala, Nina Rissanen ja Sanna Saarinen. (Kuva Minna Stenroos)

Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäiviä vietettiin 13.-15.11.2019 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston hyvässä huomassa. Lämpimät kiitokset isännille ja kaikille osallistujille hienoista päivistä!

Liittopäivien teemoina olivat tällä kertaa opetuksen saavutettavuuden ja saatavuuden edistäminen, opetussuunnitelmat, musiikkikoulutuksen visio 2030 ja puupuhaltimien teemavuosi, joka esittäytyi päivillä myös soivan musiikin muodossa.

ArtsEqual -hankkeen TPO-selvitys ja Marja-Leena Juntusen esitys toivat esille sitä hienoa taidekasvatuksen tasa-arvoa ja saavutettavuutta edistävää työtä, jota musiikkioppilaitoksissa on tehty, mutta samalla muistutti, että paljon on vielä tehtävissä tasa-arvon edistämiseksi.

Jyrki Lähteenmäen puheenvuoro uusien opetussuunnitelmien hengen mukaisesta arvioinnista toi esille keskeisiä näkökulmia ja avoimia kysymyksiä arvioinnin kehittämisessä. SML:n kevätpäivillä Raahessa 1.-3.4.2020 jatkamme samalla teemalla ja teemme välikatsauksen opetussuunnitelmien toimivuuteen oppilaitoksissa.

Liittopäivien vieraaksi saapunut Taideyliopiston/Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hilden ja liiton puheenjohtaja Jouni Auramo, joka toimii myös visiotyöryhmän puheenjohtaja, esittelivät musiikkikoulutuksen visiota 2030. Aihe kirvoitti runsaasti keskustelua liiton jäsenistön piirissä. Yhteinen visio musiikkikasvatukselle ja koulutukselle koetaan ensiarvoisen tärkeäksi kehitettäessä myös taiteen perusopetusta.

Oppilaitosten kehittämishanke-esittelyjä oli tällä kertaa kaksi. Ensin Sibelius-opisto esitteli Musapaja mullekin! -hankkeen, jossa tarjotaan oppimistukea sitä tarvitseville lapsille. Helsingin konservatorion Iloa ja rohkeutta esiintymiseen puolestaan käsitteli esiintymisjännitystä ja antoi eväitä jännityksen positiivista käsittelyä varten.

Puupuhaltimien teemavuoden paneelikeskustelussa pohdittiin rehtoreiden roolia puupuhaltimien opetuksen järjestämisessä. Keskeiseksi teemaksi nousi röörivartti, joka sai suurta kannatusta osallistujien keskuudessa. Lisämausteen paneelikeskusteluun toi Timo Lehtosen rööripaja, jossa esiteltiin sitä, kuinka rööri valmistetaan.

Ajankohtaisina asioina nousi esiin rahoituslain uudistaminen ja tuore SML:n tekemä selvitys taiteen perusopetuksesta.

Heti syyspäivien avauksessa puheenjohtaja Jouni Auramo kertoi toimiston työhön liittyvän jännittävän uutisen. Liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja Timo Klemettinen on jäämässä vuoden alussa vuorotteluvapaalle, ja hänen sijaisekseen saadaan tpo:n ja musiikkikasvatuksen rautainen ammattilainen Eija Kauppinen (aiemmin opetusneuvos OPH:ssa).

Syyspäivien päätteeksi pidettiin sääntömääräinen syyskokous, johon osallistui 37 äänivaltaista edustajaa liiton jäsenoppilaitoksista. Kokouksessa hyväksyttiin tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valittiin kaksi uutta jäsentä hallitukseen. Äänestyksen jälkeen hallituspaikan saivat Sanna Saarinen (Musiikkiopisto Juvenalia) ja Eeva-Maija Talasma (Palmgren-konservatorio).

Syyspäivien esitysaineistoja voi ladata täältä.

Musiikkiopistoväkeä Seinäjoen kaupungin vastaanotolla. (Kuva Petri Vainiotalo)

Ääntenlaskijat Hannele Piippo-Fair ja Paula Jordan työssään. Hallituksen uudet jäsenet kolmivuotiskaudella 2020-2022 ovat Sanna Saarinen ja Eeva-Maija Talasma. (Kuva Mikko Kapanen)

Näin kukitettiin ansioitunut rehtori Tapio Hurri hänen siirtyessään eläkkeelle SML:n jäsenoppilaitoksen Sibelius-opiston palveluksesta. (Kuva Mikko Kapanen)

Rööripajan ammattilainen Timo Lehtonen (Lappeenrannan musiikkiopisto) ja taustalla puupuhaltimien teemavuoden paneelikeskustelijat. (Kuva Mikko Kapanen)