Saavutettavat digitaaliset palvelut

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) astui voimaan vuoden 2019 huhtikuun alussa. Lakia sovelletaan muun muassa viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten palveluihin. Laissa julkisoikeudellisiksi laitoksiksi määritellään oikeushenkilöt eli esimerkiksi yritykset ja yhteisöt, joita rahoitetaan pääosin julkisin varoin. Näin ollen laki koskee useimpia taiteen perusopetuksen oppilaitoksia ja esimerkiksi niiden verkkosivuja.

Katso lisää https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

Saavutettavuusvaatimusten toteuttaminen on valtionvarainministeriön mukaan porrastettu seuraavasti:

  • 23.9.2018 ja sen jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019.
  • Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
  • Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021.
  • Viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten intranet-sivustojen – mukaan lukien työpaikolla käytettävien – pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaiset, jos ne julkaistaan 23.9.2019 tai sen jälkeen.

Katso lisää https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Käytännön tietoa ja ohjeita esimerkiksi saavutettavista verkkosivuista ja asiakirjoista löytyy Saavutettavasti-verkkosivustolta https://www.saavutettavasti.fi/

Sivustolta löydät tietoa muun muassa

  • mikä on otsikoiden merkitys ja mitä tarkoittaa selkeä kieli
  • kuvien, värien, vaihtoehtoisten tekstien, videoiden ja äänitteiden käytöstä
  • mitä saavutettava asiakirja tarkoittaa

Saavutettavuusvaatimusten neuvonnasta ja valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.