Osallistu taidekasvatus­talkoisiin!

Suomen musiikkioppilaitosten liitto haastaa kaikki maamme taiteen perusopetusta järjestävät oppilaitokset mukaan talkoisiin, joissa edistetään tasa-arvoa taidekasvatuksessa ja taideoppilaitosten roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä.

Haastamme Teidät mukaan Taidekasvatustalkoisiin!

Suomalainen musiikki- ja taidekasvatus tunnetaan maailmalla hienoista saavutuksistaan ja korkeatasoisesta opetuksesta. Taidekasvatuksen tuloksellisuutta voidaan arvioida laadun lisäksi myös sen tasa-arvon ja saatavuuden näkökulmasta.

Esimerkiksi Taideyliopiston järjestämä ArtsEqual -hanke tutkii osaltaan tasa-arvon toteutumista taidekasvatuksessa ja tulee aikanaan antamaan toimenpide-ehdotuksia tasa-arvon edistämiseksi. Lisäksi kuntatasolla käydään runsaasti keskustelua taiteen perusopetuksen saatavuudesta ja saavutettavuudesta ja siitä, kuinka taidekasvatusta tulisi järjestää tulevaisuudessa, jotta se olisi entistä paremmin kaikkien saatavilla.

Haastamme kaikki maamme taiteen perusopetusta järjestävät oppilaitokset mukaan talkoisiin, joissa edistetään tasa-arvoa taidekasvatuksessa ja taideoppilaitosten roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä.

Osallistumalla Taidekasvatustalkoisiin ette ainoastaan edistä tasa-arvoa taidekasvatuksessa ja taidekasvatuksen merkitystä yhteiskunnassa, vaan luotte pohjaa taiteen perusopetuksen tulevaisuudelle ja vahvoille ja toimiville taiteen perusopetuksen opetusyksiköille.

Nyt on aika vaikuttaa, kaikki mukaan talkoisiin!

Mukaan ilmoittaudutaan lomakkeella: www.taidekasvatustalkoot.fi

Vastaa