[SML-blogi] ”Maailman tuulet laivaa keinuttaa”

Toiminnanjohtaja Klemettinen esittelee liiton talousarviota 2019. (Kuva: Hillevi Karttunen-Heikkinen)

Timo Klemettinen, SML:n toiminnanjohtaja |

Liiton syyspäivät vietettiin Forssan upealla kehräämöalueella 14.-16.11. Päivien virallisen ohjelman lisäksi keskusteluissa nousivat vahvasti esiin edunvalvontaan liittyvät kysymykset. Keskustelun sytykkeenä toimi valtion talousarvioesitys, jonka mukaan TPO:n tuntiperusteisen valtionavustuksen perusteena oleva yksikköhinta alenee vuonna 2019.

Leikkauksen taustalla on yksikköhinnan tason määrittelevä laskentakaava. Mitä vähemmän musiikkioppilaitosten ilmoittavat toteutuneita kuluja, sitä pienempi on yksikköhinta. Ja toisin päin. Nyt esitetyn alennuksen takana on selittävänä tekijänä 0.6 % pienemmät ilmoitetut toteutuneet kulut.

Olemme tutkineet asiaa yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ja uskon, että saamme selkeytettyä kustannusten ilmoittamista. Pystymme antamaan tarvittavaa ohjeistusta kentälle ja näin varmistamaan, ettei vastaavaa yksikköhinnan alenemista pääse enää tapahtumaan tulevaisuudessa.

TPO:n rahoitus on tietojeni mukaan ainoa opetus- ja kulttuuriministeriön momentti, josta ei ole leikattu viimeisten vuosien aikana. Tästä voimme olla oikeasti iloisia ja ylpeitä. TPO:n edunvalvonta on tällä mittarilla katsottuna ollut tehokkainta!

Hyvin onnistunut edunvalvontatyömme ei suinkaan tarkoita sitä, että voimme jäädä ”lepäämään laakereilla”. Voimme aina tehdä asioita paremmin ja tehokkaammin.

Yksi menestystekijä liiton edunvalvontatyön takana on strateginen valinta, joka teimme noin kymmenen vuotta sitten. Teemme edunvalvonta yhteistyössä koko taiteen perusopetuksen kentän kanssa, yhdessä olemme vahvempia.

Musiikilla on luonnollisesti myös omia intressejä. Puhuessamme TPO-vaikuttamisesta puhumme aina sekä valtakunnan että kunnallisen tason vaikuttamisesta. Näissä molemmissa vaikuttamisen tasoissa on jäsenoppilaitoksissa toimivilla ihmisillä ja heidän henkilökohtaisilla suhteilla merkittävä rooli.

Pari vuotta sitten liiton keskeinen teema oli kuntatason vaikuttaminen. Tuolloin selvitimme, mitä liitto voi tehdä jäsenoppilaitostensa hyväksi kunnallistason vaikuttamisessa. Valmistimme tuolloin kuntavaikuttamisen argumentaatioon esitteen, tarjosimme apua paikalliseen vaikuttamistyöhön sekä keräsimme ideoita jäsenistöltä siihen, kuinka liitto voi auttaa ja tukea vaikuttamistyötä kunnissa. Tätäkin työtä on edelleen jatkettava ja kehitettävä tulevaisuudessa.

Toinen menestystekijä on systemaattiseen yhteydenpidon luominen poliittisiin puolueisiin. TPO-päivät eduskunnassa ja säännölliset puoluetapaamiset sekä vahvat henkilökohtaiset kontaktit puolueisiin ovat luoneet vankkaa pohjaa TPO:n edunvalvontatyölle.

Näkemykseni mukaan heikko kohtamme on ollut tiedotus. Laadukas tiedottaminen vaati asiantuntijuutta, rahaa ja resursseja. Siis asioita, joita ei TPO-liitolla eikä sen jäsenliitoilla ole ollut riittävästi. Tätä tilannetta olemme nyt korjaamassa TPO-liiton tiedotusstrategian avulla, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen pallo siirtyy meille. Meillä on rajalliset taloudelliset resurssit, mutta vahvuutemme on liki 100 oppilaitoksen musiikkioppilaitosverkosto. Tarvitsemme yhteisen ja selkeän viestin, ja mikä tärkeintä, meidän tulee puhaltaa saman hiileen. Yhteiseen hiileen puhaltamisen voi aloittaa jo Lappeenrannan kevätpäivillä 2019, jolloin päivien teema on viestintä.

Maailman tuulet puhaltaa ja keinumme monenlaisten odotusten ristiaallokossa. Kun myrsky nousee, on tapana sanoa: ”Kaikki miehet kannelle!”

 

Timo Klemettinen, SML:n toiminnanjohtaja