Kopioston kopiointi­luvalla lisä­materiaalia opetukseen

Nuotit, laulun sanat, kirjat, lehtiartikkelit, kuvat, videot, raportit ja muut julkaisut ovat tekijänoikeuden suojaamia. Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Nuottien, kirjojen, lehtien ja muiden painettujen julkaisujen kopioimiseen ja skannaamiseen tarvitaan tekijänoikeuden haltijan lupa. Samoin lupa tarvitaan myös tekijänoikeuden suojaamien aineistojen tulostamiseen ja kopioimiseen internetistä.

Opetushallitus on hankkinut Kopioston kopiointiluvan valtionosuutta saaville musiikkioppilaitoksille musiikin perusopetukseen sekä oppilaitoksen hallinnolliseen käyttöön. Muut musiikkioppilaitokset ja taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjät voivat hankkia kopiointiluvan suoraan Kopiostosta.

Kopiointilupa mahdollistaa

Kopioston kopiointiluvalla pystyt täydentämään ja elävöittämään opetusta lisämateriaaleilla.

Kopiointiluvalla saat kopioida, skannata ja tulostaa sallitun sivumäärän rajoissa

  • nuottijulkaisuja, laulu- ja nuottikirjoja
  • lehtiä, oppi-, tieto- ja kaunokirjoja, tutkimusraportteja ja muita julkaisuja
  • internetissä vapaasti saatavilla olevia kuvia ja tekstiaineistoja – kuten verkkolehtien artikkeleita, nuottiaineistoja, raportteja ja muita digitaalisia julkaisuja.

Kopiointilupa mahdollistaa muun muassa:

Nuottien kopioiminen

Opettaja voi kopioida nuottijulkaisusta oppilaalle nuotteja tai laulukirjasta muskariryhmälle lauluja opetuksessa käytettäväksi. Oppilas voi käyttää kopioitua nuottia myös luokkakonsertissa tai oppilaitoksen kevät- tai joulukonsertissa, jossa yleisönä on pääasiassa oppilaan läheisiä ja oppilaitoksen henkilökuntaa eikä tilaisuudesta peritä maksua.

Nuottien ja laulunsanojen heijastaminen

Kopiointiluvalla saa myös heijastaa esimerkiksi kuvia ja laulun sanoja näytölle tai seinälle oppilaitoksen järjestämässä maksuttomassa tilaisuudessa, jossa on yleisönä pääasiassa oppilaiden läheisiä ja oppilaitoksen henkilökuntaa.

Oman opetusmateriaalin kokoaminen ja jakaminen

Opettaja voi liittää omaan opetusmateriaaliin ja esitysdioihin esimerkiksi kuvia netistä tai skannaamalla otteita tai kuvia kirjoista tai lehdistä. Opettaja voi näin elävöittää omaa materiaaliaan tai havainnollistaa opetettavaa asiaa erilaisilla kuvilla tai lisämateriaalilla. Opetusmateriaalin opettaja voi tallentaa suljetulle oppimisalustalle sen opetusryhmän saataville, jolle materiaali on tarkoitettu, tai jakaa oppilaille monisteina.

Jos opettaja haluaa jakaa materiaaliaan oman oppilaitoksen ulkopuolisille opettajille tai internetissä, tulee hänellä olla muiden tekemien aineistojen käyttöön tarvittavat luvat. Kopioston lupa mahdollistaa aineiston jakamisen vain omalle opetusryhmälle tai oppilaille sekä oman oppilaitoksen muille opettajille. Jos materiaali on kokonaan opettajan itse tekemää, voi hän jakaa sitä haluamallaan tavalla. Jos hän on liittänyt siihen muiden ottamia kuvia tai otteita toisista julkaisuista, nuoteista tms. tulee hänen hankkia niiden käyttöön tarvittavat luvat.

Miten paljon saa kopioida

Kopiointiluvalla opettaja saa samalle oppilaalle tai opetusryhmälle

  • kopioida tai skannata samasta nuottijulkaisusta tai laulukirjasta 10 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta
  • valokopioida muusta kirjasta, lehdestä tai julkaisusta 20 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta
  • skannata muusta kirjasta, lehdestä tai julkaisusta 5 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta
  • tulostaa ja kopioida verkosta muuta kuin nuottiaineistoa tai laulun sanoja enintään 20 sivua tai kuvaa samalta verkkosivustolta.

Kuoro-, yhtye- ja orkesterinuotteja saat Kopioston luvalla kopioida vain musiikin teoria-aineiden opetusta ja tutkimusta varten. Työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja ei saa kopioida lainkaan.

Kopiointilupa kattaa sekä kotimaiset että ulkomaiset julkaisut ja verkkosivut. Kopiointilupa ei koske äänitteitä, liikkuvaa kuvaa eikä tietokoneohjelmia. Se ei myöskään koske aineistoja, joita koskevat omat lisenssi- tai käyttösopimukset tai käyttöluvat, kuten ostettuja digitaalisia nuotteja, sähköisiä oppimateriaaleja ja Creative Commons -luvalla jaettuja aineistoa. Näitä aineistoja saat käyttää niiden omien lisenssi- ja käyttöehtojen mukaisesti.

Miten kopioita saa käyttää

Kopioita saa

  • jakaa oppilaalle tai opetusryhmälle paperikopioina ja tulosteina,
  • liittää osaksi omaa opetusmateriaaliasi sekä
  • tallentaa suljetulle oppimisalustalle tai muuhun suljettuun verkkoympäristöön sen oppilaan tai opetusryhmän saataville, jolle kopiot on tarkoitettu.

Kopiot saavat olla opetusryhmän saatavilla oppilaitoksen suljetussa oppimisympäristössä tai vastaavassa suljetussa verkossa tai tallennustilassa lukuvuoden ajan.

Kopioituja nuotteja saat käyttää oppitunnilla tai oman oppilaitoksenne järjestämässä maksuttomassa tilaisuudessa, jossa yleisönä on pääasiassa oppilaitoksen opiskelijoita, heidän läheisiään sekä oppilaitoksen henkilökuntaa.

Pääsääntöisesti esitystilanteissa kuoroilla, yhtyeillä ja orkestereilla tulee olla alkuperäiset nuotit. Tietyissä tilanteissa nuottien kopioiminen Kopioston luvalla on sallittua tilapäistä esityskäyttöä varten, esimerkiksi esiintymistä helpottaviksi apukopioiksi, kun esiintyjillä on alkuperäiset nuotit käytössään.

Kun kopioit aineistoja, muistathan merkitä kopioon tekijän, kustantajan ja julkaisun nimen hyvän tavan mukaisesti.

Koulutusta

Kopiosto tarjoaa oppilaitoksille maksutonta koulutusta tekijänoikeudesta ja oppilaitosten luvista. Koulutus on tarkoitettu opettajille ja se räätälöidään käytettävissä olevan ajan ja tarpeen mukaan. Yleensä sopiva koulutusaika on 1,5 – 2 tuntia. Koulutus toteutetaan oppilaitoksen tiloissa.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoa Kopioston koulutuksista: neuvonta@kopiosto.fi

Olethan tutustunut jo Kopiraittilaan?

Kopiraittila on tekijänoikeusjärjestö Kopioston tuottama ilmainen, pelillinen verkkomateriaali tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen. Kopiraittilasta löydät sekä tekijänoikeustietoa että eri kouluasteille omia tietovisapelejä, opetusvinkkejä, projektitöiden muistilistoja, lähdemerkintämalleja ja muuta pedagogista materiaalia. Kopiraittila löytyy osoitteesta www.kopiraittila.fi

Teksti: Kirsi Salmela

Kirjoittaja on koulutukseltaan lakimies ja toimii kouluttajana ja lisensointipäällikkönä tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:ssä.

Lisätietoa tekijänoikeuksista löydät Kopiraittilasta:

Miten voin hyödyntää erilaisia aineistoja opetuksessa, esimerkiksi milloin tarvitsen luvan ja milloin saan esimerkiksi siteerata aineistoa ilman lupaa: https://kopiraittila.fi/teosten-kaytto/

Perustietoa tekijänoikeudesta: https://kopiraittila.fi/tekijanoikeustietoa/

Lisätietoa Kopioston kopiointiluvasta:

Kopiointiluvan lupaehdot: https://www.kopiosto.fi/app/uploads/2020/02/05074210/Lupaehdot-Musiikkioppilaitokset-20.pdf