[FMF-bloggen] En ny höst med nya utmaningar

Patrik Smulter, styrelsemedlem |

Välkommen tillbaka på jobb kanske man ännu kan säga. Hoppas ni hunnit vila upp er en del under sommaren. Själv försökte jag att inte tänka på gruppstorlekar, alternativa metoder för distansundervisningen, plexiglas och visirer men den här våren har onekligen satt oss i en ny situation. Nya utmaningar som vi inte tänkte oss behöva tackla vid årsskiftet. ”Det nya normala” är redan ett utslitet uttryck men vi vet alla att det här är en verklighet som vi troligen får leva med i flera år.

Under den här perioden, sen mitten av mars i år, har jag flera gånger tänkt på hur bra vi kan stöda och hjälpa varandra. En rektor kan vara väldigt ensam ibland men tillsammans med andra kollegor kan vi stöda och hjälpa varandra och snabbt komma till gemensamma beslut. Även förbundets kansli förtjänar ett stort tack samt förstås alla lärare som överlag visade en mycket fin inställning i våras. Inom musikbranschen klarar vi nog av att tänka kreativt och komma fram till bra lösningar, framförallt tillsammans.

Vi riktar också ett stort tack till undervisnings- och kulturministeriet som förstår att det är just i sådana här tider som grundläggande konstundervisning behövs. Den tilläggsfinansiering som vi kunde söka i juni var mycket behövlig. Istället för att skära ner behövs mer resurser så att fler barn och ungdomar kan ta del av grundläggande konstundervisning. Hoppas många av er hann få in en ansökan trots att tidtabellen var mycket stram och just, irriterande nog, runt midsommar. Med den här extra finansieringen kan vi ordna ännu bättre och säkrare undervisning i höst.

Den målmedvetna och långsiktiga undervisningen är en trygghet för eleverna. Det är viktigt att den fortsätter och förblir på en hög nivå. Det är ju just i svårare tider som konsten och musiken behövs. Vi ska fortsätta att ge våra barn och ungdomar möjligheten att utveckla sin förmåga till kommunikation genom konsten och musiken.

Lycka till med alla utmaningar som den här hösten för med sig och hoppas ni kommit väl igång med undervisningen. Vi får fortsätta dela med oss av framgångar och problem och genom att stöda och hjälpa varandra kommer det här nog att gå bra.

Försök hinna njuta av sensommaren lite också och ta fast en sångstund i svampskogen. Har hört att det lugnar sinnet. Eller så blir svamparna upprörda, vem vet?

Ta hand om er!

Patrik Smulter
rektor
Musikinstitutet Kungsvägen