[FMF bloggen] Den nya läroplanen kommer – är vi redo?

Bo-Anders Sandström, styrelsemedlem FMF (SML) |

Förbundsdagarna i Lappo 5-7.4 satte på ett positivt sätt fart på diskussionerna om nya läroplansgrundens innehåll och hur man skall tolka den. Till vår hjälp hade vi Eija Kauppinen som på ett tydligt och rakt sätt redovisade det nya utkastet till grunder som utgavs 15.3.

Ute på fältet är vi många som nu innerst inne vet att nästa år blir utmanande då den nya lokala läroplanen skall arbetas fram. Trots att Utbildningsstyrelsens uppmanar oss att tänka lokalt så ligger nyckeln till framgång med revideringen av läroplanen i samarbete. I det område eller distrikt som jag jobbar har vi redan enats om samarbete mellan Närpes, Vasa, Korsholm och Jakobstad. Konkret handlar det om gemensamma skolningsdagar och utbyte mellan ämneskollegier.

Trots en viss bävan inför nästa år och utmaningarna med nya läroplanen uppmanar jag alla att också se chanserna som vi nu har. Om vi väljer att läsa grunderna med nyfikenhet och samtidigt ställa oss frågan varför vi ska förändra så kommer det att gå bra.

Den största orsaken till förändringar är att ett samhälle aldrig vilar. Om man drar en parallell till bilindustrin så förstår vi alla att man till exempel inte kan reparera en bil på samma sätt som på 70-talet. Modern teknik har kommit in i bilden och det kräver nytt tänkande också av en bilmekaniker. Vi kan inte erbjuda musikundervisning helt på samma sätt i all evighet. Våra kunder det vill säga eleverna beter sig annorlunda idag. Med en förändring som respekterar gamla traditioner kan vi möta våra elever bättre och på det sättet hålla upp både elevens och lärarens motivation.

Vad är det nya i läroplansgrunderna? I den allmänna delen i utkastet från 15.3 står det att eleven förutom sina rena musikaliska färdigheter också skall uppmuntras till estetiska upplevelser, kreativt tänkande och kreativ produktivitet samt till att söka nya lösningar. Eleven skall också lära sig att förstå musiken betydelse som ett fenomen i helheten. I målsättningarna kommer det nya tänkandet ännu tydligare fram på ett konkret sätt. Av de 4 nya målområdena är det kanske främst komposition och improvisation som känns riktigt nya. Att skriva egna låtar och använda sig av musikteknologi tillsammans med improvisation kommer att öka våra elevers motivation. Om vi dessutom lyckas integrera de olika delområdena så är jag säker på att det kommer att ske en snabb och oförutsägbar utveckling i våra musikinstitut.

All förändring måste börja på inifrån annars finns det risk för att inget sker på verkstadsgolvet. Vi får ett nytt dokument men ingen utveckling. Därför är det viktigt att vi på arbetsplatsen tillsammans arbetar med läroplanen så att vi kan utveckla en gemensam syn på verksamhetskulturen och lärmiljön. Utbildningsstyrelsens styrgrupp har sitt sista möte 14.6 och på hösten får vi läroplansgrunden och då går startskottet. Jag är säker på att det blir en intressant, lärorik och utvecklande process.

Innan startskottet smäller skall vi i alla fall unna oss en riktigt skön semester. Med dessa ord tar också vår blogg sommarlov. På återseende!

Bo-Anders Sandström
Styrelsemedlem
31.5.2017

Vastaa