[FMF bloggen] Ännu lite om finansierings­utredningen

Patrik Smulter, styrelsemedlem FMF (SML) |

Utredningen om behovet av att förnya finansieringssystemet innehåller en del goda saker med t.ex. tilläggsfinansiering men också många oroväckande och även oklara saker som tillsammans kunde skapa en stor förändring för musikinstituten i Finland. Behovet av att en bred och sakkunnig arbetsgrupp fortsätter utreda frågorna är uppenbar. Det krävs sakkunskap från flera håll att tillsammans utreda vilken sorts finansiering och förnyelse som krävs för olika konstarter och olika undervisningssätt. Låt oss ändå inte dra mattan under ett fungerande system utan tillsammans utveckla alla konstarter på sina egna villkor.

Alla konstarter har sina särbehov som måste tillgodoses men att minska på musikens finansiering till förmån för andra konstarter känns avigt eftersom det just inom musiken finns de överlägset största köerna till utbildningen. Till en viss del kan man förstås försöka bredda intresset för andra konstarter genom styrd finansiering men huvudsakligen borde man, enligt min åsikt, låta intresset styra även finansieringen. Det vill säga att mera resurser borde fördelas till musiken, framförallt till den fördjupade lärokursen och till tillväxtorterna.

Enligt min åsikt är det klart att vi behöver en individuell undervisning som grund för vårt musikinstitutssystem. Den finmotorik och känslighet att uttrycka sig musikaliskt som lärs ut av våra duktiga lärare kan inte skötas som gruppundervisning utan att kvaliteten och nivån på undervisningen lider. Vi behöver tid och långsiktig strävan för att ge den bästa möjliga utvecklingen för den enskilda personen. Elevcentrerad undervisning, som också poängteras i våra relativt nya grunder för läroplanen, ordnas ju också förstås bäst i en individuell situation.

Fler utredningar och forskning bör göras av en bredare arbetsgrupp innan vi kan dra slutsatser av vad som är den bästa utvecklingen för finansieringen av grundläggande konstundervisning. Vi får hoppas att det finns tid och möjlighet att titta igenom det här grundligt innan förhastade beslut görs så att vi inte behöver titta tillbaka på den här tiden och konstatera att det var då som finansieringen ändrade och nedmontering av musikundervisningen vid musikinstituten började med dessa radikala följder för musikkulturen i Finland.

Trots dessa orosmoln som finns på himlen hoppas jag att ni alla har haft en skön och avkopplande sommar och att läsåret kommit väl igång. Vi fortsätter tillsammans jobba för musikundervisningens framtid. Jag önskar er lycka och framgång i höst, fina musikstunder och så ses vi säkert på förbundsdagarna i Seinäjoki i november.

Patrik Smulter
styrelsemedlem, FMF (SML)
rektor, Musikinstitutet Kungsvägen