Case-esittelypyyntö Artsequal-oppimisjameihin

CASE-ESITTELYITÄ TAITEEN PERUSOPETUSTA ANTAVIEN OPPILAITOSTEN TOIMISTA TPO:N SAAVUTETTAVUUDEN EDISTÄMISESSÄ HAETAAN 11.6.2017 MENNESSÄ
Taideyliopiston Artsequal-hanke* järjestää Taiteen perusopetuksen oppimisjamit 24.10.2017 Musiikkitalolla. Oppimisjamien aiheena on taiteen perusopetuksen fyysinen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen saavutettavuus.

Seminaarimuotoisessa tapahtumassa lähestytään erilaisuuden kohtaamista sekä sekä sitä miten saavutettavuuden näkökulma on otettu huomioon tpo-oppilaitosten toiminnassa. Toiminta voi olla opetussuunnitelman mukaista Taiteen perusopetusta tai oppilaitoksen järjestämää muuta taidekasvatustoimintaa, esimerkiksi projektimuotoista toimintaa.

Teemaa lähestytään asiantuntijaluennon, valtakunnallisesta tilannekatsauksen (esim. **SML:n Taidekasvatustalkoot-hanke) sekä tpo-kentän ja artsequal-hankkeen tutkijoiden esimerkkien kautta.

Etsimme nyt TPO-oppilaitosten case-esittelyjä oppimisjameihin. Voit ehdottaa omaa oppilaitostasi lähettämällä 11.6.2017 mennessä osoitteeseen anu.hietala@artsedu.fi -lyhyt kuvaus case-esittelystäsi esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta:

 1. Miten toiminnassanne on otettu huomioon taiteen perusopetuksen saavutettavuus (fyysinen, taloudellinen, kulttuurinen, sosiaalinen)?
 2. Onko kyseessä monikulttuurisuuden huomioiminen?
 3. Edistääkö toiminta ikäihmisten mahdollisuutta osallistua tavoitteelliseen taiteen opiskeluun?
 4. Lisääkö toiminta erilaisten oppijoiden mahdollisuutta osallistua taiteen perusopetukseen tai muuhun taidekasvatustoimintaan?
 5. Mistä idea syntyi?
 6. Lähtivätkö kaikki osapuolet innolla mukaan vai kohtasiko toiminta tai hanke vastustusta?
 7. Mitkä ovat toiminnan haasteet?
 8. Mistä hankitte rahoitusta toiminnalle?
 9. Mitä tuloksia olette havainneet toiminnasta?
 10. Mitä tekisit toisin jos aloittaisit uudelleen?
 11. Onko sinulla case-esimerkistäsi kuva- tai videomateriaalia?
 12. Onko mahdollista kuulla case-esimerkistä myös oppilaan, osallistujan tai vanhemman puheenvuoro?

 

Case-esittelyt ovat joko n. 20 minuutin luentoja tai osana paneelikeskustelua.
Puhujille maksetaan pieni palkkio ja matkakulut edullisimpien julkisten kulkuneuvojen mukaan.

 

*Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Lisätietoa: www.artsequal.fi

**Ks. www. taidekasvatustalkoot.fi

Anu Hietala
Toiminnanjohtaja
Taiteen perusopetusliitto TPO ry
www.artsedu.fi
Sandelsinkatu 10 C 40
00260 Helsinki
Tel: +358 45 3107 702

 

Vastaa