Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus – hakuaika 25.9.-8.10.2017

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus alkaa Metropoliassa tammikuussa 2018. Hakuaika on nyt 25.9.-8.10.2017.

Koulutus antaa valmiuksia musiikkitoiminnan ohjaamiseen monenlaisissa ympäristöissä musiikki-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla.  Koulutus sopii sekä musiikkialan korkeakoulututkinnon suorittaneille (esim. muusikko ja musiikkipedagogi) että muille korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on musiikillista osaamista (esim. sosionomi ja geronomi).

Erikoistumiskoulutus on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen musiikin yksiköiden kanssa. Metropoliassa syventävät opinnot perehdyttävät luovaan ja osallistavaan ryhmätoimintaan.

Lisätietoa Metropolian verkkosivuilla osoitteessa http://www.metropolia.fi/koulutukset/erikoistumiskoulutukset/yhteisomuusikko/ Yhteisömuusikko näkyy myös Facebookissa Metropolian Musiikin sivulla julkaisuna.

Vastaa