Viestintäkoulutukset taidealan oppilaitoksille: Kriisiviestintä ja suunnitelmallinen some

Kriisiviestintä taideoppilaitoksessa – Miten ennakoin, varaudun ja toimin? 

Torstai 3.11. Klo 9-12 / Zoom

Hyödyt irti! Suunnitelmallinen some taideoppilaitoksessa

Ke 16.11. Klo 9-12 / Zoom 

Lue lisää…