Varhaisiän musiikinopettaja – Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

Tule tekemään kanssamme tulevaisuuden Järvenpäätä! Rakennamme sujuvaa arkea 1500 ammattilaisen voimin. Täällä kaikilla on mahdollisuus oppia ja kehittää omaa työtään. Me Järvenpäässä innostumme valmentavasta työotteesta, yhteisöohjautuvuudesta, oppimisen mahdollisuuksista sekä joustavasta työkulttuurista.

Olisitko sinä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston uusi
 VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJA? 

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan yhteinen, noin 1100 oppilaan oppilaitos, jonka tärkein tehtävä on taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus. Musiikkiopistossa toimii lisäksi monipuolinen avoin musiikkiopisto. 

Etsimme nyt kokoaikaista varhaisiän musiikinopettajaa vakituiseen virkaan ja osaksi tiimiämme. Opettajanamme pääset kehittämään musiikkiopiston toimintaa ja sitä kautta Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan kulttuurielämää.

Virka on vakituinen alkaen 1.8.2024.

Mitä odotamme Sinulta?

Opettajanamme pääset kehittämään musiikkiopiston toimintaa ja pääset vaikuttamaan varhaisiän musiikkikasvatuksen tulevaisuuteen.

Edellytämme hakijoilta vahvaa pedagogista osaamista, aktiivista ja kehittävää työotetta, monipuolista muusikkoutta sekä sitoutumista työtehtävään. Toivomme hakijalta oppimiseen innostavia pedagogisia taitoja sekä hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja. Toivomme, että voit työlläsi vahvistaa oppilaitoksemme vetovoimaisuutta. Opettaja kehittää omalta osaltaan varhaisiän musiikkikasvatuksen opetusta Järvenpään ja Tuusulan toimipisteissä. Opetuspaikkoina ovat molemmat toimipisteet.

Arvostamme monipuolista työkokemusta, hyviä yhteistyötaitoja sekä halukkuutta osallistua aktiivisesti vamo-tiimin toimintaan. Eduksi lasketaan opetuskokemus, monipuolisten opetusmenetelmien käyttö, vapaan säestyksen taidot ja vahva pedagoginen sekä tulevaisuuteen suuntautunut näkemys varhaisiän musiikkikasvatuksesta.

Miksi tulisit meille Järvenpäähän?

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on suuri ja aktiivinen musiikin opetusta antava toimija Järvenpäässä ja Tuusulassa. Meillä on   motivoitunut ja kannustava työyhteisö, jossa on innostavaa tehdä töitä.

Oheisesta linkistä pääset tutustumaan, millaista työkulttuuria me Järvenpäässä toteutamme ja tavoittelemme https://www.jarvenpaa.fi/itseohjautuvuus

Lisätiedot

Lisätietoja avoimesta virasta antaa musiikkiopiston rehtori Sauli Tyni
puh. 040 315 2845 (ma-pe klo 10-15)

Hakuaika päättyy 18.4.2024 klo 15.

Kelpoisuusehdot

Viran kelpoisuusehtona on musiikkioppilaitoksen opettajan pätevyys opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Kelpoisuus tulee olla saavutettuna ennen hakuajan päättymistä.

Palvelussuhteen ehdot

  • Sopimusala OVTES 
  • Koeaika on kuusi (6) kuukautta
  • Virkaan valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote ennen viranhoitomääräyksen tekemistä

Järvenpään kaupunki sitoutuu työnantajana edistämään työyhteisöjen monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi henkilöitä erilaisilla taustoilla, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

Hakuaika alkaa: 21.03.2024 13:00 Hakuaika päättyy: 18.04.2024 15:00