Uusia järjestämislupia tpo-oppilaitoksille – musiikille kolme

13 uutta tpo-oppilaitosta on päässyt tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin, ja viiden koulutuksen järjestäjän aiempaa lupaa on laajennettu. Uusia lupia myönnettiin kahdeksalle eri taiteenalalle.

Musiikin alalta tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin pääsivät nyt Resonaari (Helsinki) ja Paimion musiikkiopisto. Lisäksi Turussa myönnettiin lupa kahden jo aiemman luvanhaltijan toiminnan uudelleenorganisoinnin jälkeen uudelle koultuuksenjärjestäjälle.

Yksikköhinta ensi vuodelle on 79,54 euroa, kun se tälle vuodelle oli 76,82 euroa.

Uudet vos-oppilaitokset ja laajennetut luvat löytyvät osoitteesta:https://minedu.fi/documents/1410845/16650361/Taiteen+perusopetuksen+j%C3%A4rjest%C3%A4misluvat_+2020.pdf

Ministeriön tiedote aiheesta:

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministeri-kosonen-myonsi-taiteen-perusopetuksen-jarjestamisluvat

Päätökset postitetaan hakijoille lähiviikkoina.

Taiteen perusopetuksen yksikköhinta- ja määräpäätösraportti löytyy 21.11.19. alkaen osoitteesta https://vos.oph.fi/rap/ opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportoinnin etusivulta klikkaamalla ensin Yksikköhinnat-sarakkeen vuosilukua 2020 ja avautuvalta sivulta taiteen perusopetuksen kohdalla olevaa Raportti-linkkiä.