Uusi rahasto tukemaan visuaalisten taiteiden harrastamista

Juuri perustetun Mikko Hartikaisen rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisten lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa visuaalisia taiteita. Toiminnallaan yhdistys haluaa parantaa visuaalisten taiteiden harrastamisen ja opiskelun edellytyksiä. Näin rahasto osaltaan edistää taidekasvatuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta – jokaisen lapsen ja nuoren osallisuutta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

Mikko Hartikaisen rahasto tulee jakamaan stipendejä ja avustuksia kuvataiteen ja muiden visuaalisten taiteiden opiskeluun, harrastamiseen, tekemiseen ja esillesaattamiseen liittyviin kuluihin. Yhdistyksen ensimmäinen vuosi käynnistyy varainhankinnalla sekä stipendien ja avustusten jakamisen periaatteiden ja käytäntöjen suunnittelulla. Samalla rahasto pyrkii tekemään tarkoitustaan tunnetuksi, luomaan sen visuaalisen ilmeen ja tuomaan toimintaansa esille visuaalisten taiteiden kentällä.

Toimintansa tukemiseksi Mikko Hartikaisen rahasto ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkii varoja muilla yhdistyslain sallimilla tavoilla. Vastaperustettu yhdistys on myös avoin yhteistyölle yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyössä korostetaan lapsen ja nuoren omaehtoista ilmaisua, oppimisen iloa ja kulttuurisen osallisuuden mahdollistamista sydämen asiana.