Utelias luokka -pilottien haku avattu – koulujen ja taidekasvattajien yhteistyötä lisätään

Opetus- ja kulttuuriministeriö 21.3.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö etsii Utelias luokka -pilotteja. Piloteissa opettajat, taidekasvattajat ja oppilaat pääsevät tekemään yhteistyötä oppitunneilla ja iltapäivän harrastustunneilla. Erityisavustuksia pilotteihin sekä taiteen ja kulttuurin harrastustunteihin koulupäivän tai päiväkotipäivän yhteydessä voi hakea 25.4. mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää avustuksiin 2,5 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelman taiteen ja kulttuurin kärkihanketta toteuttavilla avustuksilla lisätään perusopetuksen vuosiluokkien 1-10 oppilaiden ja varhaiskasvatusikäisten lasten taiteen ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksia.

Harrastustunnit tulee järjestää niistä taide- ja kulttuurialoista, joihin koulun oppilailla on eniten kiinnostusta. Oppilaiden toiveita on selvitetty koulukohtaisesti valtakunnallisella Koululaiskyselyllä. Hakijat voivat käyttää myös muita kuulemisen tapoja.

Edellisillä hakukierroksilla harrastusten toivetunteja on järjestetty runsaasti muun muassa parkourin, street ja showdansen, valokuvauksen, video- ja animaatiotaiteen, kuvataiteen ja kädentaitojen aloilta.

Avustuksen hakijana voi olla kunta, lastenkulttuurikeskus, taiteen perusopetuksen järjestäjä, taidelaitos, museo, valtakunnallinen alan organisaatio tai muu taide- ja kulttuurialan toimija, jolla on osaamista lasten kanssa työskentelystä.  Tavoitteena on avustaa mieleinen ja vähintään lukuvuoden jatkuva harrastustunti 50 000 lapselle ja nuorelle.

Lisätietoja

– ylitarkastaja Hanna Koskimies, hanna.koskimies@minedu.fi, p.02953 30048
– neuvotteleva virkamies Iina Berden, iina.berden@minedu.fi, p. 02953 30069