Avoin työpaikka: Apulaisrehtorin toimi (Keski-Pohjanmaan Konservatorio)

Lue ilmoittajan omilla sivuilla.

Tule meille mukaan innovatiiviseen, vireään, aktiiviseen ja osaavaan työyhteisöömme!

Keski-Pohjanmaan Konservatorio on monipuolista ja laadukasta yksilö- ja ryhmäopetusta sekä taiteidenvälistä yhteistyötä toteuttava maakunnallinen taideoppilaitos. Konservatoriolla toteutetaan taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista opetusta sekä musiikkialan ammatillista toisen asteen koulutusta. Konservatorion toiminnassa on keskiössä oppimisen ja tekemisen ilo sekä luovuus ja osallisuus.

Keski-Pohjanmaan Konservatoriolla on haettavana APULAISREHTORIN toimi 1.9.2024 tai sopimuksen mukaan alkaen toistaiseksi.

Apulaisrehtorin tehtävä on kokoaikainen, vakituinen ja vastuualueena on taiteen perusopetus. Apulaisrehtori kuuluu konservatorion johtoryhmään rehtorin ja ammatillisesta koulutuksesta vastaavan koulutuspäällikön kanssa. Apulaisrehtori vastaa kokonaisvaltaisesti yhdessä rehtorin ja koulutuspäällikön kanssa konservatorion toiminnasta. 

Edellytämme tehtävään valittavalta asetuksen 986/1998 mukaista rehtorin kelpoisuutta ja työkokemusta opetusalan johtamistyöstä.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista, positiivista ja kehittävää työotetta.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn konservatorion johtoryhmässä sekä hyvän työyhteisön kehittyvässä ja monipuolisessa konservatoriossa. 

Hakuaika päättyy 2.8.2024 klo 16.00 ja hakemukset osoitetaan Keski-Pohjanmaan konservatorion hallitukselle ja hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteella: rekry@kpkonsa.fi

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset sekä ansioluettelo. 

Tehtävän kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. 

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus ovat yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaiset. Tehtävään valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika. 

Tehtävään valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Päivi Paavola paivi.paavola@kpkonsa.fi

Keski-Pohjanmaan Konservatorion hallitus