Tervetuloa nuoriso-orkesterien kehittämisseminaariin

Tervetuloa nuoriso-orkesterien kehittämisseminaariin Sibelius-Akatemian toimipisteeseen (Töölönkatu 28, Wegelius-sali, 4. krs) perjantaina 2.3.2018 klo 12-16.

Toivomme osallistujiksi alueellisten ja valtakunnallisen nuoriso-orkesteriverkostojen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja.

Mikäli et itse pääse paikalle, tätä viestiä saa välittää muille mielestäsi sopiville tahoille.

 

Seminaaritilan koosta johtuen voimme ottaa mukaan 100 ensimmäistä ilmoittautunutta. Tilaisuudessa on tarjolla kahvia, hedelmiä ja pientä purtavaa.

 

Haluamme kutsua kentän toimijat yhteiseen seminaariin – keskustelemaan, ideoimaan ja jakamaan hyviä käytäntöjä. Tiedämme kaikki yhteismusisoinnin koulutukselliset hyödyt sekä lapsia ja nuoria innostavan vaikutuksen. Elämme kuitenkin tällä hetkellä sellaisessa todellisuudessa, ettei kaikkialla ole samanlaisia mahdollisuuksia osallistua ja kehittyä yhteissoitossa. Haluamme seminaarissa sekä jakaa kentän toimijoiden keskinäistä tietämystä, että yhdessä suunnitella konkreettisiakin malleja yhteistyön vahvistamiseksi tulevaisuudessa. Yhteinen tahtotila tilanteen parantamiseksi on olemassa, yhdessä saamme myös asiat tapahtumaan.

 

Olemme päivän ohjelmassa pyrkineet siihen, että vuorovaikutus olisi mahdollista ja jokainen voisi osallistua käsittelemään itselleen mielekkäimpiä aihekokonaisuuksia. Olemme miettineet tilaisuuden aiheita yhdessä musiikkikoulujen edustajien kanssa ja tässä alla neljä valitsemaamme aihepiiriä, joita on hieman tarkennettu muutamalla lauseella.

 

***

Motivoiva yhteismusisointi – onnistuen eteenpäin

 

1. Lapset ja aikuiset, yhteinen vapaa-aika

– käytännön asiat, joilla taataan matala kynnys harrastamisen aloittamiseen

– vanhempien sitouttaminen, rooli innostajina ja mahdollistajina (kuljeta, kannusta, kustanna)  à ”seuratoimintasapluuna”,
”joukkuehenki”, mallia urheiluseuratoiminnasta

– vanhempien ja lasten yhteinen harrastus, yhteisorkesterit, vanhempien aikoinaan musiikkiopistossa saadun soittotaidon uudelleen
lämmittäminen

– millä keinoin ohi 14 – 16 vuotiaiden kriisivuosista? Keinot harrastamisen ylläpitämiseksi?

– soivat esimerkit ja innostuminen, vertaisoppiminen, kaverit tärkeitä

– sisällöt kuntoon, ei aliarvioida laatua

 

2. Toimijoiden välinen yhteistyö on elinehto

– yhteistyön aloittamisen haasteet (välimatkat, pienet oppilaitokset, resurssit, tiedonkulku)

– yhteistyön pelot, opiskelijoista kiinni pitäminen —> täysillä mukaan vai sulkeutuen suojassa à ymmärrys yhteisestä tavoitteesta

– kummioppilaitokset tai muut haastekampanjat —> myös pienellä panoksella laajaan toimintaan mukaan

– erilaisten tilanteiden ja tarpeiden ymmärtäminen, keinot myös sen mukaan

 

3.  Ammattitaitoinen ja ketterä organisaatio

– yhteistyön organisointi ja riittävä hallinnollinen tuki, rahoitus, oma panos

– alueellinen yhteistyö ja organisointi (pääkaupunkiseutu ja muut alueelliset yhteistyöt)

– valtakunnallinen yhteistyö ja organisointi, aikataulutus

– Nuorisokoulutuksen valtakunnallisen hankkeen kehittäminen

 

4. Tärkeitä muita pohdittavia

– orkesterileirit kesäisin

– yhteistyö Orkester Nordenin kanssa

– ammattiorkestereiden panos ja seurakuntien tai muiden paikallisten tärkeiden toimijoiden rooli

– kapellimestariosaamisen lisääminen soitonopettajien keskuudessa à täydennyskoulutus

– sektiokouluttajien merkitys, pedagoginen osaaminen

– harvinaisten ja kalliiden instrumenttien soitintilanteen kartoitus ja mahdolliset tukitoimet

 

Lämpimästi tervetuloa!

 

Kaarlo Hildén, dekaani

 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ LINKISTÄ https://my.surveypal.com/Nuoriso-orkestereiden-kehitt%C3%A4misseminaari-2.3.2018

Lisätietoja Nina Lackman, nina.lackman@uniarts.fi puh. 046 9220647

 

Vastaa