Save the Date: Luovuutta politiikkaan -kampanja 2025

Luovuutta politiikkaan -viikko järjestetään kolmatta kertaa 3.-9.2.2025Viikko toimii lisäksi keskeisenä osana oppilaitoskentän tekemää vaikuttamistyötä kevään 2025 kuntavaalien kampanjoinnin yhteydessä. 

Mukaan kampanjaan ovat tervetulleita eri taiteen alojen taiteen perusopetuksen oppilaitokset sekä musiikin ja tanssin ammatillisen koulutuksen koulutuksen järjestäjät kautta maan. Oppilaitosvierailulle voi kutsua esimerkiksi oman alueen paikallispoliitikkoja, aluevaltuutettuja ja kansanedustajia.

Merkitse kampanja kalenteriisi ja tule syksyllä mukaan sparrauskahveillemme suunnittelemaan kampanjaa ja kuntavaalivaikuttamisen keinoja. Löydät kampanjamateriaalit ja aikataulut Taiteen perusopetusliiton sivuilta. Kampanjaa koordinoivat Taiteen perusopetusliitto jäsenjärjestöineen sekä Suomen konservatorioliitto.Luovuutta politiikkaan -kamnpanjasivu

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja

Viivi Seirala, puh. 045 310 7702, viivi.seirala@artsedu.fi 

Taija Lähdetie, puh. 050 329 6009, taija.lahdetie@konservatorioliitto.fi