Taideyliopiston Sibelius-Akatemia tiedottaa: Marja-Leena Juntunen musiikkikasvatuksen tieteelliseksi professoriksi

FT Marja-Leena Juntunen (s. 1963) on nimitetty Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan musiikkikasvatuksen tieteelliseksi professoriksi. Viisivuotinen professuuri alkaa 1. elokuuta 2017, ja se on Sibelius-Akatemiassa musiikkikasvatuksen alan kolmas. Tehtävällä halutaan tukea strategisesti tärkeän oppiaineen kehittämistä.

Professorina Juntusen keskeinen tehtävä on vahvistaa musiikkikasvatuksen kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden tutkimusvalmiuksia, opettaa pedagogiikkaa sekä ohjata opinnäytteitä. Hän osallistuu musiikkikasvatuksen aineryhmän toiminnan ja yliopistopedagogisen koulutuksen kehittämiseen Taideyliopistossa, kehittää musiikkikasvatuksen koulutuksen kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoja tärkeiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä tekee opetustaitoihin ja -käytäntöihin liittyvää tutkimusta.

Juntunen pitää tärkeänä, että Sibelius-Akatemiassa tehtävää ja muuta kansainvälistä musiikkikasvatuksen tutkimusta hyödynnetään opetuksen ja koulutuksen edelleen kehittämiseksi.

– Haluan tiivistää vuorovaikutusta musiikinopettajakoulutuksen ja musiikin opetuskentän välillä sekä opetuksessa että tutkimuksessa. Tavoitteenani on myös tuoda musiikkikasvatuksen tutkimusta lähemmäs opetusta niin, että tutkimus on helpommin opettajien saavutettavissa.

FT, KL, MuM Marja-Leena Juntunen on väitellyt filosofian tohtoriksi musiikkikasvatuksesta Oulun yliopistossa 2005. Hän on toiminut musiikinopettajien kouluttajana lähes 30 vuotta ja työskennellyt Sibelius-Akatemiassa musiikkikasvatuksen professorina täyttöprosessin ajan vuodesta 2014 sekä yliassistenttina vuosina 2010−2014 ja postdoc-tutkijana 2008−2010.

Juntunen on julkaissut lukuisia musiikkikasvatuksen oppimateriaaleja sekä artikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa. Hän on kokenut yliopisto-opettaja, opinnäytteiden ohjaaja ja tutkija. Vuodesta 2015 Juntunen on toiminut aktiivisesti tutkijana Taideyliopiston koordinoimassa ArtsEqual-hankkeessa, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka taide voi julkisena palveluna lisätä tasa-arvoa ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Osana hanketta Juntunen on tehnyt muun muassa peruskoulujen rehtoreille suosituksen, jossa ehdotetaan toimenpiteitä musiikinopetuksen aseman parantamiseksi.

Musiikkikasvatuksen tieteellisen professorin tehtävään haki kahdeksan henkilöä, joista kolme kutsuttiin soveltuvuusarvointiin. Arviointi koostui opetusnäytteestä, jatko-opintoja suunnittelevan opiskelijan ohjausnäytteestä sekä haastattelusta.

Marja-Leena Juntusen nimitti tehtäväänsä Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki Sibelius-Akatemian varadekaani Olli-Pekka Martikaisen esityksestä.

Lisätietoja:
Osastodekaani Elina Laakso

Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto
elina.laakso@uniarts.fi

Vastaa