Suomeen perustettu taidekasvatuksen observatorio

OKM:n tiedote 16.2.2017

Suomeen on perustettu taidekasvatuksen observatorio, jonka muodostavat Taideyliopiston CERADA-keskus (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Lisäksi observatorion toiminnassa on mukana Taiteen perusopetusliitto.

Suomen observatorio on hyväksytty jäseneksi taide- ja kulttuurikasvatuksen eurooppalaiseen verkostoon ENO (European Network of Observatories in the field of Arts and Cultural Education). Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Suomen observatorion toimintaa.

Taidekasvatuksen observatorio kerää, analysoi, tulkitsee ja levittää tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä ja toimintapolitiikoista Suomessa. Eurooppalaisen verkostoon kuulumisen kautta Suomen taidekasvatuksen käytäntöjä ja tutkimustuloksia voidaan verrata muiden maiden vastaaviin sekä levittää muihin Euroopan maihin. Verkostolla on myös omia hankkeita.

Suomen kumppanuuteen perustuva taidekasvatuksen observatorio vahvistaa alan tietopohjaa, tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä sekä eurooppalaista yhteistyötä. Suomen observatorion työ hyödyttää lapsia ja nuoria, joille laadukas ja uudistuva taidekasvatus antaa monipuolisesti innostusta, tietoja ja taitoa koulussa ja harrastuksissa.

– Taideyliopiston, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton edustaman 26 lastenkulttuurikeskuksen ja taiteen perusopetuksen alan yhteistyö antaa paljon uusia mahdollisuuksia yhdistää tutkimus ja työ lasten ja nuorten parissa, sanoo professori Eeva Anttila Taideyliopistosta.

ENO toimii läheisessä yhteistyössä UNESCOn kanssa ja toteuttaa sen koulutusta, kulttuuria ja kestävää kehitystä koskevia periaatteita. Verkostoon kuuluu observatorioita 13 Euroopan maasta.
Verkoston tavoitteena on edistää tutkimukseen perustuvan tiedonvaihtoa ja innovatiivisten käytäntöjen vaihtoa taide- ja kulttuurikasvatuksen alalla Euroopassa. Lisäksi verkosto edistää uutta alan tutkimusta ja tukee taidekasvatuksen kehitystä.

Taidekasvatuksen observatorion perustaminen on osa hallitusohjelman kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Lisätietoja:
– neuvotteleva virkamies Iina Berden, iina.berden@minedu.fi, p. 0295 3 30069

 

Vastaa