Sinustako musiikin ammattilainen? Opiskele musiikin ja opettajuuden ammattilaiseksi TAMKissa!

TAMKin musiikin koulutuksella edessään uudet sävelet

Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen osaamisalueet säilyvät koulutusuudistuksesta huolimatta, eikä musiikillinen moninaisuus ole katoamassa.

TAMKin vuoden 2018 opetussuunnitelmassa esittävä säveltaide siirtyy osaksi instrumenttipedagogin koulutusta. Säveltäminen yhdistyy osaksi musiikinteoriapedagogin koulutusta. Muusikon tutkintokoulutuksessa suuntautumispolkuna on musiikkiteatteri.

Vankan yhteistyön avulla musiikin ammattilaiseksi

TAMKin musiikin koulutus toimii vahvassa yhteistyössä Tampereen konservatorion kanssa muodostaen Tampereen Musiikkiakatemian. Työelämäyhteistyötä teemme muun muassa Tampere Filharmonian ja muiden ammattiorkestereiden, kuorojen, musiikkioppilaitosten, ammattiteattereiden ja Tampere-talon kanssa. Yhteistyö antaa erinomaiset mahdollisuudet oppimiseen käytännössä.

Musiikkipedagogin opinnoissa painotetaan muusikkoutta ja opettajuutta

Esittävän säveltaiteen ja säveltämisen opintoja tarjotaan jatkossa osana musiikkipedagogin suuntautumispolkua. Opiskelijalla on mahdollisuus valita itseään kiinnostava erikoistumisala, joita ovat instrumenttipedagogi, musiikinteoriapedagogi ja kuoronjohtaja. Musiikinteoriapedagogiksi opiskeleva voi painottaa osaamistaan laaja-alaiseen musiikkipedagogiikkaan tai säveltämiseen.

Musiikin koulutus, musiikkipedagogi (AMK)

Alkaa: 21.8.2018

Laajuus: 240 op

Opintojen alkaessa voit valita yhden neljästä erikoistumisalasta

  • instrumenttipedagogi
  • musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen musiikkipedagogiikka
  • musiikinteoriapedagogi, säveltäminen

Musiikkiteatterin opinnoissa laulu, näyttelijäntyö ja tanssi ovat keskiössä

Musiikkiteatterikoulutuksen lähtökohtana on Triple Threat Performer. Laulaminen, näytteleminen ja tanssi yhdessä muodostavat koulutuksen ydinosaamisen. Vuotuiset produktiot toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutustu koulutukseen

Musiikin koulutus, muusikko (AMK)

Alkaa: 21.8.2018

Laajuus: 240 op

Muusikko (AMK) -tutkinnon suuntautumispolku on musiikkiteatteri.

Tutustu koulutukseen

 

 

Uudistettu musiikin koulutus vastaa työelämän tarpeisiin. Tarjoamme korkeatasoisen substanssiosaamisen lisäksi mahdollisuuden osaamisen monipuolistamiseen. Työelämässä myös moniosaajille on tarvetta.

Hae koulutukseen 14.–28.3.2018 opintopolku.fi-palvelussa

Lisätietoja:
www.tamk.fi

Opinto-ohjaaja Mirja Kopra, mirja.kopra@tamk.fi, 050 311 9641
Koulutuspäällikkö Timo Salo, timo.salo@tamk.fi, 050 441 3243

 

Musiikinkoulutus_tiedote_TAMK (docx)

Vastaa