SATA2 – Saavutettava taideharrastus 2 -hanke alkamassa

SATA2- eli Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen toteuttavat Pirkanmaan lastenkulttuurikeskukset yhteistyössä Taiteen perusopetusliiton ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa.  Hankkeen toimenpiteisiin sisältyy mm. erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten taiteen harrastamiseen liittyvien toimintamallien kehittämistä ja kokeiluja. Hankkeessa toteutetaan seitsemän alueellista pilottia, joissa lastenkulttuurikeskukset ja taiteen perusopetuksen oppilaitokset kehittävät yhdessä vammaisjärjestöjen kanssa toimintaansa alueellaan ja lisäävät erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sopivaa kulttuuritarjontaa sekä testaavat hyviä toimintamalleja. Hyviä toimintamalleja voivat olla esimerkiksi lapsille tarjotut harrastuksen kokeilumahdollisuudet, toiminnan mukauttaminen ja eri toimijoiden yhteistyöpilotit. Hankkeen projektikoordinaattori Saija Hopea, medianomi YAMK aloittaa työnsä 1.5. alkaen Tampereen kaupungin alaisuudessa. Pilottihausta tiedotetaan tarkemmin toukokuun toisella viikolla lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille.

Linkki esiselvitykseen

Lisätietoja: Marianna Lehtinen, p. 040 801 6868 sekä Pilvi Kuitu, p. 0400 433 722