Sata2 -koulutukset

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETTAJILLE JA LASTENKULTTUURIKESKUSTEN OHJAUSTYÖTÄ TEKEVILLE TYÖNTEKIJÖILLE

SATA2, Saavutettava taideharrastus 2 -hanke järjestää kohdennetun ammatillisen täydennyskoulutuksen taiteen perusopetuksen opettajille ja lastenkulttuurikeskusten ohjaustyötä tekeville työntekijöille.

Täydennyskoulutus järjestetään yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian kanssa. 

Ammatillisen täydennyskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla olisi koulutuksen jälkeen rohkeutta sekä osaamista toimia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa omassa taidealan työssään. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen, moninaisuuden kohtaaminen, saavutettavuus ja inkluusio opetus- ja ohjaustyössä ja taiteen monipuoliset menetelmät erityistä tukea tarvitseville oppijoille.

Täydennyskoulutus on laajuudeltaan viisi opintopistettä (5op). Koulutus sisältää yhteensä neljä lähipäivää (28h lähiopetusta), verkko-opetusta, sekä omaa työtä tukevia ja tutkivia etätehtäviä. Koulutus alkaa 9-10.5.2019 Turun ammattikorkeakoulun tiloissa, seuraavat lähipäivät pidetään 13.6.2018 ja 19.9.2019.

Koulutukseen mahtuu yhteensä 25 opiskelijaa (ja 5 otetaan varasijalle).  

Koulutus maksaa 150 euroa / opiskelija. Ilmoittautuminen koulutukseen avataan maaliskuun alussa 2019 osoitteessa: www.lastenkulttuuri.fi/sata2/koulutukset/ammatillinen-taydennyskoulutus

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Saija Hopea, p. 044 423 5938, saija.hopea@tampere.fi