Pianonsoitonopettajan viransijaisuus

Kauhavan kaupungissa,

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTOSSA

(Toiminta-alueena Kauhavan kaupunki ja Lappajärven kunta)

julistetaan haettavaksi määräaikaista täyttämistä varten

PIANONSOITONOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS ajalle 1.8.2021-31.7.2022 (opetusaineena pianonsoiton opetus, kahden opetuspisteen oppilaiden säestys, yhteismusisoinnin ohjaus).

Opetuspisteinä tässä sijaisuudessa ovat Alahärmän ja Ylihärmän opetuspisteet.

Musiikkiopistossa annettaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Tehtävään voidaan sijaisuuteen valitun osaamisalueiden mukaan sisällyttää myös muuta musiikkiopistossa annettavaa opetusta.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista, positiivista ja kehittävää työotetta. Eduksi luetaan monipuolinen pedagoginen ja muu osaaminen.

Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986 / 1998 mukaiset. Edellytämme opintoja musiikin koulutusohjelmassa, jossa instrumenttiopinnot on suoritettu pääaineena piano.

Palvelussuhteen ehdot ovat OVTES:n mukaiset.

Tehtävään valitulla on kuuden (6 kk) koeaika.

Tehtävään valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaika päättyy 11.5.2021 klo 15.00.

Haastattelut järjestetään viikoilla 20 ja 21.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot Härmänmaan musiikkiopistoon, osoite Härmäntie 18, 62300 Härmä.
Hakemus voidaan toimittaa myös postitse em. osoitteeseen.

Lisätietoja antaa musiikkiopiston rehtori Päivi Paavola p. 044 4834 245, paivi.paavola(at)kauhava.fi