Opetusneuvos

Opetushallituksessa on haettavana opetusneuvoksen virka.

Hakuilmoitus: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=29-1-2020

Viran/tehtävän kuvaus

Opetusneuvos työskentelee Opetushallituksen Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -yksikön Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus -ryhmässä koulutuksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Työtehtäviin kuuluvat erityisesti musiikin opetussuunnitelmien perusteiden kehittämiseen, koordinointiin ja toimeenpanon tukeen liittyvät tehtävät perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa. Taiteen perusopetuksen osalta työtehtäviin sisältyvät musiikin lisäksi tanssin kehittämistehtävät. Opetusneuvos myös koordinoi taiteen perusopetuksen kehittämistä yhdessä muiden Opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi opetusneuvos vastaa osaltaan muista yksikön toimialaan kuuluvista tehtävistä, kuten valtionavustusprosessien toimeenpanosta, koulutusten ja tapahtumien suunnittelusta sekä ajankohtaisten taide- ja kulttuurikasvatuksen kehittämistehtävien toteuttamisesta.