Nettikysely instrumentti­opettajille

Jani Leskinen on tekemässä opinnäytetyötä Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa ja kutsuu instrumenttiopettajia vastaamaan kyselyyn:

”Opiskelen Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogi YAMK tutkintoa. Opinnäytetyöhöni liittyen kerään musiikkipedagogeilta tietoa e-kirjojen käytöstä yksilöopetuksessa. Ohessa on linkki nettikyselyyn, johon toivoisin saavani mahdollisimman paljon osallistujia. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.”

Linkki kyselyyn: https://www.kyselynetti.com/s/bf04d8f